1LOGISTICS ŻURALSKI
Manutan
Stokvis Tapes
1LOGISTICS ŻURALSKI
CABKA
Aalberts
VIA
baza dostawcow
Gotec
Sigfox
20 lipca 2020 r. Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. podjął uchwałę dotyczącą przedłożenia do oceny Rady Nadzorczej wniosku w sprawie podziału zysku spółki za rok 2019.

Zarząd rekomenduje podział zysku za rok 2019, który wyniósł 112 739 473,10 zł, w następujący sposób:

  1. kwotę 56 315 220,00 zł przeznaczyć na dywidendę̨ dla akcjonariuszy w wysokości 4,08 zł na jedną akcję, ustalając dzień 9 października 2020 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 17 grudnia 2020 r. jako termin wypłaty dywidendy - z uwagi na sezonowy charakter biznesu spółki;
  2. kwotę 56 424 253,10 zł  przeznaczyć na kapitał rezerwowy z możliwością wypłaty w latach przyszłych.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

ST TRADING Sp. z o.o. (NORM HOLDING)
Etyfol
STALMAX Sp. z o.o.
Stansefabrikken Automotive
Sirit Poland Sp. z o.o.
GOTEC Polska Sp. z o.o.