Stokvis Tapes
Manutan
VIA
Aalberts
Gotec
20 lipca 2020 r. Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. podjął uchwałę dotyczącą przedłożenia do oceny Rady Nadzorczej wniosku w sprawie podziału zysku spółki za rok 2019.

Zarząd rekomenduje podział zysku za rok 2019, który wyniósł 112 739 473,10 zł, w następujący sposób:

  1. kwotę 56 315 220,00 zł przeznaczyć na dywidendę̨ dla akcjonariuszy w wysokości 4,08 zł na jedną akcję, ustalając dzień 9 października 2020 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 17 grudnia 2020 r. jako termin wypłaty dywidendy - z uwagi na sezonowy charakter biznesu spółki;
  2. kwotę 56 424 253,10 zł  przeznaczyć na kapitał rezerwowy z możliwością wypłaty w latach przyszłych.
0
Udostępniono
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Amvian Automotive (Poland) Sp. z o.o.
AGTOS Polska Sp. z o.o.
Shot Blasting Sp. z o.o.
ebalta Polska
ELTEK Poland Sp. z o.o.
HMT HELDENER METALLTECHNIK POLSKA Sp. o.o. & CO Sp. komandytowa