Automotive CEE Day 2020
Stokvis Tapes (do 14 lipca 2020)
Georg Utz (do 07 lipca 2020)
Myzer (do 15.05.2021)
VIA (do 31.12.2020)
Icetech (do 21.10.2020)
Hauck Heat Treatment (do 05.12.2020)
Firma Oponiarska Dębica S.A., wiodący na polskim rynku producent opon do samochodów osobowych i ciężarowych, zanotowała w I kwartale 2020 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 509,1 mln złotych, o 10,9% niższe w ujęciu rok do roku.

Zysk EBIT w I kwartale osiągnął poziom 25,4 mln zł i był niższy o 56,8% w stosunku do uzyskanego w I kwartale roku 2019. Zysk netto sięgnął natomiast 22,5 mln zł, czyli był o 61,5% niższy niż w roku ubiegłym.

Sprzedaż do podmiotów z Grupy Goodyear za pierwszy kwartał 2020 r. wyniosła 463,0 mln zł, tj. o 39,8 mln zł mniej w stosunku do pierwszego kwartału 2019 r. W pierwszym kwartale 2020 r. sprzedaż ta stanowiła 90,9 proc. sprzedaży ogółem, wobec 88,0 proc. w analogicznym okresie 2019 r.

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniosły 5,9 mln zł, o 0,3 mln zł więcej niż w pierwszym kwartale 2019 r. Udział tych kosztów w wartości sprzedaży wyniósł 1,2 proc. wobec 1,0 proc. za pierwszy kwartał roku ubiegłego i pozostaje na względnie stałym poziomie.

- Na osłabienie wyników w ujęciu rok do roku miały wpływ spadek popytu na rynku opon i w konsekwencji czasowe zawieszenie produkcji w okresie 21 marca - 17 kwietnia tego roku związane z pandemią koronawirusa. Nieprzerwanie prowadziliśmy w tym okresie działalność sprzedażową i dystrybucyjną, jednak wpływ COVID-19 na popyt rynkowy w Polsce i innych krajach europejskich nadal jest widoczny. Staramy się minimalizować możliwe negatywne skutki obecnej sytuacji na Spółkę. Monitorujemy sytuację rynkową oraz wpływ pandemii na naszą branżę i podejmujemy odpowiednie decyzje, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa naszych pracowników oraz ochrony naszej działalności w obecnych dynamicznie zmieniających się i niepewnych warunkach rynkowych - mówi Leszek Szafran, Prezes Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

- Nasza sytuacja finansowa i płynnościowa jest stabilna, co jest efektem odpowiedzialnej polityki prowadzonej w tym zakresie od wielu lat - dodał Leszek Szafran.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Trojan Manufacturing (UK) Ltd
Plasma Point Polska
SIROPOL Sp. z o. o.
Geo Globe Polska Sp z o.o.
MX norm Sp. z o.o.
Myzer Sp. z o.o.