GEORG UTZ
Stokvis Tapes
1LOGISTICS ŻURALSKI
VIA
Aalberts
CABKA
11 grudnia br. Firma Oponiarska Dębica S.A. (Spółka) zawarła z Goodyear S.A. z siedzibą w Colmar-Berg (Luksemburg) umowę pożyczki, zgodnie z którą Spółka udzieliła Goodyear pożyczki o wartości 105 mln zł.

Termin spłaty pożyczki został ustalony na dzień 10.12.2021 r.

Oprocentowanie pożyczki w skali roku jest równe sumie [WIBOR1Y + 0,1% marży], a więc obecnie wynosi 0,36% w skali roku. Umowa pożyczki przewiduje zarówno prawo Goodyear do dokonania wcześniejszej spłaty, jak i prawo Spółki do żądania wcześniejszej spłaty. Spłata pożyczki jest zabezpieczona gwarancją The Goodyear Tire & Rubber Company z siedzibą w Akron w Ohio, USA, podmiotu pośrednio dominującego nad Spółką.

W związku z terminową spłatą w dniu 11.12.2020 r. wcześniejszej pożyczki udzielonej w kwocie nominalnej 105 mln zł (podana kwota nie uwzględnia naliczonych i spłaconych odsetek) przez Spółkę Goodyear, całkowita wartość pożyczek udzielonych na chwilę obecną Goodyear wynosi 340 mln zł (kapitał, nie uwzględniając należnych odsetek).

Goodyear S.A. jest podmiotem pośrednio dominującym Spółki i poprzez Spółkę Goodyear Holdings S.àr.l posiada pośrednio 87,251% akcji Spółki. Zawarcie przedmiotowej Umowy zostało uznane za informację poufną ze względu na jej wartość oraz na fakt udzielenia jej podmiotowi pośrednio dominującemu.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

 PLAST-MET Automotive Systems Sp. z o.o.
Mabuchi Motor Poland Sp. z o.o.
Craemer GmbH
Brökelmann Polska Sp. z o.o.
ST TRADING Sp. z o.o. (NORM HOLDING)
Heute Service Sp. z o.o.