Manutan
Stokvis Tapes
Sandvik
Aalberts
VIA
Gotec
W maju bieżącego roku zaplanowane jest oficjalne oddanie przez Generalnego Wykonawcę nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego firmy Galvano-Partners w Łodzi.

Współfinansowane ze środków unijnych w Programie 2.1 Inteligentny Rozwój, jest pierwszym takim obiektem w branży galwanicznej, który pozwalać będzie na współtworzenie innowacyjnych produktów finalnych razem z Klientami oraz przeprowadzanie testów w skali półprodukcyjnej. Nowe opracowania będą mogły być wykorzystywane w technologiach własnej marki Galvano-Partners Chemicals, a także wspierać procesy Partnerów zagranicznych spółki, tj. japońskiej firmy Dipsol oraz niemieckiej Umicore-Galvanotechnik, których Galvano-Partners prowadzi oficjalne przedstawicielstwo w Europie Środkowo-Wschodniej.

W pierwszej kolejności prace badawcze będą obejmowały opracowywanie produktów do redukowania zanieczyszczeń w procesach obróbki powierzchniowej, w szczególności na liniach do nakładania powłok funkcjonalnych - cynkowania elektrolitycznego, chromianowania, uszczelniania oraz pasywacji cynku ogniowego. Wieloletnie doświadczenie na rynku pozwoliło na określenie potrzeb w branży i nakreślenie kierunku rozwoju firmy.

To właśnie rozwojem firmy i portfolio produktowym podyktowana była decyzja o budowie CBR, konieczna ze względu na wejście w nową fazę wzrostu i ekspansję na rynki zagraniczne. Do tego przyczyniły się również możliwości, jakie stworzyły programy unijne oraz zacieśniająca się współpraca z siecią badawczą Łukasiewicz.

Obrany kierunek prowadzenia prac badawczych do tworzenia unikatowych, innowacyjnych rozwiązań ma na celu podniesienie konkurencyjności firmy oraz jej wizerunku, a także stworzenie nowych możliwości wejścia na rynki światowe. Dzięki temu polska spółka o piętnastoletniej tradycji i mocno ugruntowanej pozycji będzie mogła zdobyć kolejne przewagi rynkowe, szczególnie na tle obecnych fuzji korporacyjnych.

Wyposażenie Laboratorium oraz Centrum B-R będzie obejmowało zaawansowane urządzenia pomiarowe, m.in. chromatograf gazowy ze spektrometrią mas, spektrometr absorbcji atomowej, spektrometr fluorescencji rentgenowskiej, mikroskop optyczny. Pozwoli to na przeprowadzanie praktycznie wszystkich możliwych i niezbędnych w procesach obróbki powierzchni analiz jakościowych i ilościowych metali oraz substancji chemicznych, a komora solna i klimatyczna pozwoli na wykonywanie badań korozyjnych wg specyfikacji producentów z branż motoryzacyjnej, budowlanej, w tym elementów złącznych, i lotniczej.

Nowe Centrum Badawczo-Rozwojowe będzie miało również drugie zadanie. Będzie ośrodkiem testów oferowanych przez nas urządzeń, m.in. filtrów i pomp Siebec, prostowników Plating Electronic czy urządzeń do obróbki przed i poprodukcyjnej Lando Mario (obecnie LM Finishing Systems). Urządzenia te poddawane będą dodatkowym, obok tych po zakończonej fazie produkcji, próbom wydajnościowym, sprawnościowym i wytrzymałościowym, a obserwacje raportowane będą producentom. To będzie udział firmy Galvano-Partners w dopracowywaniu i podnoszeniu jakości dostarczanego sprzętu galwanicznego, a w połączeniu z serwisem oferowanym w Łodzi i na miejscu instalacji będzie stanowić znaczącą wartość dodaną przy ich zakupie.

Równolegle do Centrum B-R powstaje Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe, w którym firma oficjalnie prezentować będzie Klientom wyniki prac badawczych, unikalne korzyści z ich zastosowania, a także planuje przeprowadzać szkolenia dla firm, kształcić nowych galwanizerów i własną kadrę technologów.

Czemu Galvano-Partners zawdzięcza swój rozwój? Przede wszystkim Pracownikom i ich samodoskonaleniu, rozwojowi kompetencji technologicznych oraz umiejętności kreowania relacji z Partnerami biznesowymi, Klientami i Dostawcami. Jako firma wyspecjalizowana w technologiach galwanicznych, z odpowiednim zapleczem laboratoryjnym, badawczo-rozwojowym oraz serwisowym, Galvano-Partners chce być wiodącym dostawcą innowacyjnych, zoptymalizowanych procesów i urządzeń dla galwanotechniki, z kompetentnym i profesjonalnym wsparciem technologicznym i technicznym. Co ważne, spółka zapewnia przy tym możliwość współpracy nauki i biznesu, tak  w kontekście Funduszy Europejskich, jak również zdobywania technologicznych przewag konkurencyjnych i współtworzenia unikatowego Produktu Finalnego przez swoich Klientów.
0
Udostępniono
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

BeGC Polska Sp. z o.o.
Amvian Automotive (Poland) Sp. z o.o.
Kerafol Keramische Folien GmbH Co KG
Nifco Poland Sp. z o.o.
Scanway Sp. z o.o.
Malbox The Stamping Company