GEORG UTZ
Stokvis Tapes
1LOGISTICS ŻURALSKI
VIA
Aalberts
CABKA
Zarząd GROCLIN S.A. poinformował, że 25 lutego 2021 r. dokonał zbycia 100 proc. udziałów posiadanych w spółkach na Ukrainie tj. GROCLIN-KARPATY Spółka z o.o. oraz GROCLIN-DOLINA Spółka z o.o.

Transakcja sprzedaży udziałów w GROCLIN-KARPATY Spółka z o.o. została powiązana ze zbyciem wierzytelności, które GROCLIN S.A. posiadał w stosunku do tej spółki zależnej.

Całkowita wartość transakcji wyniosła 5,7 mln złotych. Nazwa nabywcy nie została ujawniona.

Z uwagi na sytuację rynkową spowodowaną pandemią, GROCLIN S.A. od szeregu miesięcy poszukiwał inwestora zainteresowanego nabyciem aktywów zlokalizowanych w Użgorodzie. Niestety, sytuacja jaka panuje na rynku motoryzacyjnym oraz specyfika działalności na Ukrainie powodowały, że prowadzone negocjacje nie kończyły się sukcesem. Zbycie udziałów w spółkach ukraińskich spowodowane było koniecznością dostosowania rozmiarów prowadzonej działalności do wykorzystywanego na ten cel mienia. Z uwagi na spadające zamówienia z sektora motoryzacyjnego, produkcja w pomieszczeniach produkcyjnych spółki GROCLIN-KARPATY Spółka z o.o. była nierentowna. W kwestii spółki GROCLIN-DOLINA Spółka z o.o. GROCLIN S.A. wyjaśnia, że spółka ta dysponuje rozpoczętą wiele lat temu i niezakończoną inwestycją w hale produkcyjne. Podejmowane przez szereg lat działania nie pozwoliły na żadne sensowne zagospodarowanie tych aktywów, a jednocześnie każdego roku GROCLIN S.A. pośrednio (poprzez dostarczanie finansowania) ponosił koszty związane z ochroną tego mienia oraz jego zabezpieczeniem. Stąd decyzja o sprzedaży aktywów ukraińskich była koniecznością.

W dalszej kolejności Zarząd GROCLIN S.A. planuje podjęcie decyzji odnośnie dalszych kierunków działalności spółki oraz przedstawienie tej propozycji akcjonariuszom na Walnym Zgromadzeniu. Znaczące spadki zamówień ze strony koncernów motoryzacyjnych spowodowane pandemią oraz brak możliwości zaplanowania działalności na kolejne chociażby półroczne okresy, spowodował konieczność wycofania się z działalności w sektorze motoryzacyjnym. GROCLIN S.A. z uwagi na posiadane kompetencje, poszukuje alternatywnych rozwiązań, szczególnie w sektorze produkcji mebli tapicerowanych.

Niezależnie od tego Zarząd GROCLIN S.A. zaangażował spółkę we współpracę w projekcie elektromobilności pod marką GROCLIN oraz eGROCLIN. Mając na uwadze posiadane przez GROCLIN S.A. zasoby finansowe, całość projektu jest obecnie prowadzona poza strukturami kapitałowymi GROCLIN S.A. W niedalekiej perspektywie możliwa będzie ocena potencjału rynkowego tego projektu, a następnie jego wycena oraz ustalenie warunków, na jakich projekt ten może zostać włączony w struktury GROCLIN S.A. w celu kontynuowania działalności spółki.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

P.H.U.P. KRAK-OLD Sp. z o.o.
ITA Sp. z o. o.  Sp. k.
IPS Europe Sp. z o.o.
TRAZMET Lager Technik Sp. z o.o.
ARRK Shapers Polska Sp. z o.o.
Holzverpackung Hüfingen Sp. z o.o.