Takoni
Stokvis Tapes
VIA
22 maja 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy )z zysków niepodzielonych oraz kapitałów, które zgodnie z art. 348 kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału), w wysokości 0,74 zł na jedną akcję uprawnioną do dywidendy, to jest w łącznej wysokości 151 851 700,00 złotych.

Dywidendą objętych jest 205 205 000 sztuk akcji. Do dywidendy nie są uprawnione akcje własne posiadane przez Boryszew S.A.

Dzień dywidendy ustalono na dzień 29 maja 2022 roku.

Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 5 czerwca 2023 roku.
0
Udostępniono
Automotive CEE Day 2024
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

MESH Works Inc.
Alucrom Sp. z o.o.
QSense Sp. z o.o.
Bimax Sp. z o.o.
ANT Solutions Sp. z o.o.
Galwanizer Sp. z o.o.