Stokvis Tapes
Manutan
Aalberts
VIA
Gotec
Grupa Boryszew, jedna z największych prywatnych grup przemysłowych w Polsce, podsumowała 2021 rok, publikując skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Przychody Grupy wyniosły 6,3 mld złotych i były o 13% wyższe niż w 2020 roku.

Wynik EBITDA Grupy Boryszew (bez zdarzeń jednorazowych) w 2021 roku wyniósł 375 mln złotych i wzrósł o ponad 8%.

Opublikowane wyniki za rok 2021 potwierdzają, że siłą Grupy Boryszew jest dywersyfikacja produkcji. Dobra koniunktura na rynku metali w Polsce pozwoliła zminimalizować ujemny wpływ wyzwań związanych z prowadzeniem produkcji w branży motoryzacyjnej w czasach pandemicznych.

Poprzedni rok zakończyliśmy EBITDA na poziomie 375 mln i zyskiem netto w wysokości 82 mln złotych. Takie wyniki, w trudnym otoczeniu gospodarczym, cieszą podwójnie. Ponadto poprawiliśmy wskaźniki finansowe, kapitał obrotowy spadł o 14,1 % pomimo wysokich notowań kluczowych metali, a wskaźnik zadłużenia osiągnął poziom 1,8 wobec 2,5 w 2020 roku – powiedział Wojciech Kowalczyk, Prezes Zarządu Boryszew S.A.

Grupa Boryszew operuje w trzech segmentach. Największą część zysków dla Grupy generuje Segment Metale, który stanowi niemal 70% całości przychodów oraz ponad 80% wyniku EBITDA. Segment Motoryzacja odpowiada za 25% przychodów i niecałe 15% EBITDA, a najmniejszy procent przychodów stanowią Chemia i Pozostałe, które posiadają ponad 4% wyniku EBITDA.

Segment Metale

Wynik EBITDA Segmentu Metale w 2021 roku wzrósł ponad dwukrotnie w stosunku do 2020 roku i wyniósł 304 mln złotych (z wyłączeniem Impexmetal S.A.), natomiast przychody wzrosły o 49% i osiągnęły poziom 4,2 mld.

Wyniki wypracowane w tym obszarze działalności Grupy Boryszew to efekt konsekwentnego wypełniania założonych planów i procesów inwestycyjnych, a także sprzyjającej sytuacji na światowych rynkach, w tym globalnego trendu skracania łańcuchów dostaw. Zeszłorocznym wyzwaniem w tym segmencie były gwałtownie rosnące ceny surowców, jednak w dużej części udało się je przenieść na Klientów. Obecnie europejski kontrahent patrzy głównie na terminowość i pewność dostaw. Zakładam, że Grupa Boryszew będzie beneficjentem tego trendu również w kolejnych kwartałach – dodał Wojciech Kowalczyk, Prezes Zarządu Boryszew S.A.

Segment Motoryzacja

Przychody Segmentu Motoryzacja w 2021 roku wyniosły 1,6 mld złotych, natomiast EBITDA Grupy w tym Segmencie wyniosła 55 mln złotych. Oznacza to odpowiednio spadek o 2% w stosunku do 2020 roku oraz wzrost o niemal 70%.

Wyniki w Segmencie Motoryzacja to w dalszym ciągu efekt globalnego kryzysu związanego z brakiem półprzewodników do produkcji aut. Tak jak zapowiadałem, ostatnie miesiące poświeciliśmy na działania optymalizacyjne, poprawiające efektywność tego Segmentu, co widać patrząc na wynik marży EBITDA. Jednym z radykalnych działań w tym zakresie było zamknięcie nierentownego zakładu produkcyjnego i narzędziowni działających pod nazwa Grupa ICOS (Boryszew Automotive Plastics). Wynik EBITDA Segmentu został obciążony rezerwą restrukturyzacyjną na tę Grupę – powiedział Wojciech Kowalczyk, Prezes Zarządu Boryszew S.A.

Segment Chemia

W 2021 roku przychody Grupy Boryszew w Segmencie Chemia wyniosły 287,5 mln złotych, natomiast wynik EBITDA wyniósł 2 mln złotych.

Na wynik EBITDA Segmentu Chemia istotnie wpłynęły jednorazowe odpisy z tytułu nierotujących zapasów, czwarty kwartał 2021 nie zawiera w wynikach również spółki Elana PET. Pomimo chwilowego spadku wyników w tym Segmencie jesteśmy przekonani, że obrana przez nas strategia i podjęte w poprzednich kwartałach decyzje względem Segmentu Chemia doprowadzą nie tylko do zwiększenia wyniku EBITDA Grupy w przyszłości, ale również do zwiększenia efektywności funkcjonowania tej części naszej działalności – powiedział Wojciech Kowalczyk, Prezes Zarządu Boryszew S.A.

Inwestycje w Grupie Boryszew

Nakłady inwestycyjne w Grupie Boryszew w 2021 roku wyniosły 162 mln złotych.

Jak zapowiadałem, część nakładów inwestycyjnych przenieśliśmy w czasie na rok 2022. Główne powody to opóźnienia procesów inwestycyjnych ze względu na wydłużone terminy dostaw, a także znaczące wzrosty cen zakupu infrastruktury. Tegoroczny CAPEX to głównie nakłady na automatyzację w Segmencie Motoryzacja, modernizację zakładów z Segmentu Metale oraz zakup nieruchomości – powiedział Wojciech Kowalczyk, Prezes Zarządu Boryszew S.A.

W kolejnych kwartałach Grupa Boryszew planuje wdrożenie innowacji produktowych, takich jak superprecyzyjne wyroby ciągnione z mosiądzu dwufazowego w Walcowni Metale Dziedzice, płyny chłodnicze do technologii hybrydowej (G12++, G13, G12EVO) oraz produkty do przemysłowego czyszczenia metali w Boryszew ERG. W Maflow będą to także przewody klimatyzacyjne z nowym czynnikiem chłodniczym CO2. Planowane innowacje technologiczne w Grupie to m.in. automatyczna linia kontroli i badania jakości pierścieni oraz obręczy z inteligentnym systemem identyfikacji i pomiaru oraz nowoczesna metoda wytwarzania jakościowych prętów walcowanych w Hucie Bankowej.
0
Udostępniono
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

TQM TRAINING & CONSULTING POLSKA Sp. z o.o.
Shot Blasting Sp. z o.o.
Plastoplan Polska Sp. z o.o.
Seifert Polska Sp. z o.o.
MWM Business Solutions Sp. z o.o.
Alucrom Sp. z o.o.