Takoni
Stokvis Tapes
Galvanopartners
VIA
Boryszew S.A., jedna z największych prywatnych grup przemysłowych w Polsce, podsumowała trzeci kwartał 2023 roku. Przychody wyniosły 4,5 mld złotych,  a EBITDA za 9M 2023 r. 286 mln złotych, czyli, pomimo niekorzystnej sytuacji makroekonomicznej, tylko 10,5% mniej, niż w analogicznym okresie roku 2022.

Grupa utrzymuje dobrą rentowność, niezależnie od niesprzyjających warunków gospodarczych w regionie.

Segment Motoryzacja, bez względu na sezonowy spadek notowany w sektorze automotive, wciąż korzystnie wpływa na wyniki Grupy w raportowanym okresie. Przychody w tym Segmencie za okres 9-ciu miesięcy wyniosły 1,3 mld zł, co oznacza wzrost na poziomie 9,2%. EBITDA za ten sam okres wyniosła 65,6 mln zł.

Przychody w Segmencie Metale za 9 miesięcy 2023 roku kształtują się na poziomie 2,7 mld złotych (-19,3% 9M23/9M22), a wynik EBITDA na 196,8 mln złotych (-32,6% 9M23/9M22). Negatywne tendencje obserwowane na światowym rynku stali znajdują odzwierciedlenie także w wynikach Grupy. Ten segment działalności operacyjnej kompensują jednak inne surowce - aluminium oraz ołów, które z uwagi na obecne trendy rynkowe charakteryzują się większą stabilnością.

- Słów dywersyfikacja i Grupa Boryszew można używać zamiennie - to siła naszej działalności, która pozwala nam utrzymywać dobrą rentowność. Zarząd dobrze ocenia wyniki za ostatnie trzy kwartały na tle rynku. Jesteśmy aktywnym uczestnikiem transformacji energetycznej, jako producent przewodów dla energetyki i komponentów do pojazdów elektrycznych oraz dzięki inwestycjom we własne OZE czy planom zawarcia długoterminowego kontraktu PPA, który zapewniłby ok. 30% udział zielonej energii w naszym miksie. To jeszcze bardziej podniesie konkurencyjność produkcji oraz - co równie istotne - zredukuje poziom naszego oddziaływania na środowisko. Naszą odpowiedzią na nasilającą się konkurencję cenową z Azji jest budowanie wysokiej jakości, docenianego przez odbiorców portfolio, opartego na rozwiązaniach zrównoważonej produkcji i - przede wszystkim - możliwości adaptacji do potrzeb konkretnego kontrahenta - powiedział Wojciech Kowalczyk, Prezes Zarządu Boryszew S.A.

- Po 9-ciu miesiącach 2023 roku zanotowaliśmy 135 mln zysku netto. Na koniec III kwartału negatywnie na ten wskaźnik wpłynęła wycena różnic kursowych. Biorąc pod uwagę obecny kurs polskiej waluty, spodziewamy się jednak znacznej poprawy w kolejnym okresie sprawozdawczym. Wskaźnik długu netto do EBITDA utrzymuje się na niskim poziomie 1,7. Wyniki finansowe za 9M 2023 r. wskazują na dobrą rentowność Grupy Boryszew. Na notowany spadek przychodów największy wpływ miała sytuacja gospodarcza w regionie -  powiedział Radosław Szorc, CFO Boryszew S.A.

Po trzech kwartałach 2023 roku Segment Motoryzacja stanowi 29,6% przychodów Grupy, natomiast Segment Metale odpowiada za 60,5%, resztę przychodów stanowią Segment Chemia oraz Pozostałe.
0
Udostępniono
Siemens
MotoSolutions

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

RABUGINO Sp. z o.o.
Pol-Technology Sp. z o.o.
Nifco Poland Sp. z o.o.
EFAFLEX Polska Sp. z o.o.
MV Center Systemy Wizyjne Sp z o.o.
Mondi Simet Sp. z o.o.