Manutan
Stokvis Tapes
Sandvik
Aalberts
VIA
Gotec
29 kwietnia 2022 r. została zawarta warunkowa umowa sprzedaży i przeniesienia praw udziałowych (SPA) pomiędzy Sanok Rubber Company S.A. a Qingdao Zhangshi Shangija Techgnology CO., LTD. (Kupujący).

na podstawie umowy SPA, po spełnieniu się warunków umownych wskazanych w umowie SPA,
  1. Sprzedający zobowiązał się do sprzedaży i przeniesienia wszystkich posiadanych przez siebie praw udziałowych stanowiących 79,71% udziałów w kapitale Spółki QMRP,
  2. Kupujący zobowiązał się do nabycia przedmiotowych praw udziałowych spółki zależnej QMRP.

Wobec powyższego Sanok Rubber Company S.A. informuje, że efektem wejścia w życie przedmiotowej umowy SPA tj. po spełnieniu się warunków umownych w niej zawartych będzie konieczność dokonania odpisów dotyczących posiadanych w spółce zależnej QMRP aktywów a w szczególności do części udzielonych przez Sanok Rubber Company S.A. pożyczek wraz z odsetkami oraz należności handlowych. Szacowana wartość odpisów aktualizacyjnych dotyczących tych aktywów będzie miała negatywny wpływ na wynik jednostkowy Sanok Rubber Company S.A. w roku 2022 w kwocie około 12,7 mln zł.

W odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company wynik przedmiotowej transakcji powoduje dodatkowo konieczność dokonania odpisu w kwocie około 2,1 mln zł dotyczącego pozostałej części wartości firmy, rozpoznanej w wyniku nabycia i ostatecznego rozliczenia przejęcia udziałów QMRP. Całościowy efekt wyłączenia spółki zależnej QMRP z konsolidacji ujęty zostanie skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym po wypełnieniu przez strony wszystkich warunków umownych zawartych w umowie SPA.

W 2013 roku Sanok Rubber Company poprzez spółkę zależną Draftex Automotive z Niemiec, został właścicielem jednej piątej udziałów w Qingdao Meteor Rubber & Plastics. W 2016 r. polski dostawca stał się właścicielem 100 proc. spóki w Chinach, która zmieniła nazwę na Qingdao Masters of Rubber & Plastic Co., Ltd.

0
Udostępniono
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Bodycote Polska Sp. z o.o.
YETICO S.A.
Substance Analyst
PAKOM Sp. z o.o.
 bekuplast S.A.
GOTEC Polska Sp. z o.o.