Stokvis Tapes
VIA
28 czerwca 2021 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sanok RC S.A. postanowiło podzielić zysk netto za 2020 rok w kwocie 43 297 310,43 zł w następujący sposób:

1) kwotę 26 881 922,00 zł przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy, przy czym:
a) kwota dywidendy na jedną akcję: 1,00 zł,
b) dzień dywidendy: 6 lipca 2021r.,
c) termin wypłaty dywidendy: 20 lipca 2021r.,

2) kwotę 268 819,22 zł przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

3) kwotę 16 146 569,21 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki
0
Udostępniono
baza dostawcow
Automotivr CEE Day

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Craemer GmbH
VEOLIA Water Technologies Sp. z o.o.
Alucrom Sp. z o.o.
Galwanizer Sp. z o.o.
Gumitex Sp. z o.o. Sp.k.
QualityHUB24