Stokvis Tapes
Takoni
VIA
Galvanopartners
29 maja 2024 r. zarząd Wielton S.A. podjął uchwałę o zarekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu spółki przeznaczenia zysku netto w kwocie 111 367 508,26 zł osiągniętego w 2023 roku w całości na kapitał zapasowy spółki.

Podejmując uchwałę zarząd uwzględnił warunki mikro- i makroekonomiczne związane ze spowolnieniem sektora transportowego wynikającego między innymi z inflacji i jej bezpośredniego wpływu na koszty prowadzenia działalności. Przeznaczenie zysku netto na kapitał zapasowy wzmocni strukturę kapitałową i ograniczy udział długu w finansowaniu działalności spółki.

Jednocześnie Wielton S.A. informuje, iż w dniu 29 maja 2024 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w której stwierdziła, iż ocenia pozytywnie wskazany powyżej wniosek zarządu spółki.

Ostateczna decyzja w sprawie przeznaczenia zysku netto spółki za rok 2023 zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A.
0
Udostępniono
Siemens
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

RAMPF Production Systems GmbH & Co.
Stokvis Tapes Polska Sp. z o.o.
Oerlikon Balzers Coating Poland Sp. z o.o.
HQ Plastics
YETICO S.A.
Bollhoff Technika Łączenia Sp. z o.o.