Takoni
Stokvis Tapes
VIA
Galvanopartners
19 grudnia 2023 r. została zawarta umowa o udzielenie pomocy publicznej w formie dotacji celowej, w związku z realizacją przez Mingen Sp. z o.o., należącą do chińskiej MINTH Group inwestycji w latach 2022-2027, polegającej na „Budowie nowego zakładu produkcji obudów akumulatorów dla producentów OEM w sektorze motoryzacyjnym w Wiechlicach (woj. lubuskie)”.

Przedsiębiorca w związku z zawarciem umowy zobowiązał się m.in. do:
  • utworzenia w związku z Inwestycją w Wiechlicach, woj. lubuskie, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2026 r., co najmniej 250 nowych miejsc pracy, w tym 86 dla osób z wyższym wykształceniem nieinżynieryjnym i 164 dla osób bez wyższego wykształcenia,
  • utrzymania każdego utworzonego miejsca pracy przez okres co najmniej 5 lat od dnia jego utworzenia, przy czym warunek utrzymania nowych miejsc pracy weryfikowany będzie w oparciu o średnioroczne zatrudnienie w poszczególnych latach spełniania tego warunku;
  • poniesienia najpóźniej do 22 lipca 2027 r., kosztów Inwestycji w wysokości co najmniej 416 455 587,00 zł,
  • przeszkolenia, od dnia rozpoczęcia Inwestycji do zakończenia okresu jej utrzymania, co najmniej 125 pracowników zatrudnionych w związku z Inwestycją w celu uzyskania, uzupełnienia lub doskonalenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w ramach szkoleń nieobowiązkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz poniesienia w związku z tym, do zakończenia okresu utrzymania Inwestycji, kosztów w wysokości co najmniej 375 000,00 zł;
  • utrzymania w województwie lubuskim, zgodnie z rozporządzeniem 651/2014, Inwestycji o wartości początkowej przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji Inwestycji.
Minister Rozwoju udzieli Przedsiębiorcy w latach 2023 - 2025 oraz w roku 2027  wsparcia w formie dotacji celowej z tytułu poniesienia kwalifikowanych kosztów inwestycji, zwanej dalej „Pomocą”, w maksymalnej kwocie 18 834 251,42 zł. Pomoc zostanie wypłacona w następujących częściach:
  • w roku 2023 w kwocie nie wyższej niż 5 023 125,09 zł;
  • w roku 2024 w kwocie nie wyższej niż 10 970 301,51 zł;
  • w roku 2025 w kwocie nie wyższej niż 343 608,08 zł;
  • w roku 2027 w kwocie nie wyższej niż 2 497 216,74 zł.

Mingen jest producentem płyt podwoziowych do aut elektrycznych. Dostarcza komponenty do takich klientów jak Mercedes-Benz i Volvo Cars.

0
Udostępniono
MotoSolutions
Siemens

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Shapers’ Polska Sp. z o.o.
Promot - Zakłady Metalowe Sp. z o.o.
RABUGINO Sp. z o.o.
YETICO S.A.
Sigfox Poland Sp. z o.o.
Kempny Komponenty