Automotive CEE Day 2020
Stokvis Tapes (do 14 lipca 2020)
Georg Utz (do 07 lipca 2020)
Myzer (do 15.05.2021)
Grafe (do 17.12.2020)
VIA (do 31.12.2020)
Solar (do 25 czerwca2021)
Icetech (do 21.10.2020)
Hauck Heat Treatment (do 05.12.2020)
10 stycznia 2020 roku Grupa IZOBLOK podpisała umowę inwestycyjną dotyczącą inwestycji w spółkę zależną w Niemczech.

IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie wraz ze spółką zależną, wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej IZOBLOK tj. spółką prawa niemieckiego IZOBLOK GmbH z siedzibą w Ohrdruf, (Niemcy) zawarły z Funduszem Ekspansji Zagranicznej Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, umowę inwestycyjną w przedmiocie inwestycji kapitałowej Funduszu w spółkę w Niemczech.

Zgodnie z postanowieniami przedmiotowej umowy:
  1. inwestycja Funduszu będzie polegała na zakupie od IZOBLOK S.A.10 695 istniejących udziałów w kapitale zakładowym IZOBLOK GmbH, za łączną cenę 4,5 mln euro oraz objęciu 1 188 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym ww. spółki i opłaceniu wszystkich objętych udziałów kwotą 500 tys. euro. W efekcie powyższego, Fundusz będzie posiadał 23,21 proc. udziałów, a IZOBLOK S.A. 76,79 proc. udziałów w kapitale zakładowym spółki.
  2. realizacja przez Fundusz inwestycji uzależniona została od ziszczenia się, w terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy, warunków zawieszających przewidzianych przez umowę.
  3. horyzont czasowy inwestycji Funduszu wynosi od 6 do 10 lat liczonych od dnia nabycia (objęcia) przez Fundusz udziałów IZOBLOK GmbH.
  4. wartość inwestycji kapitałowej Funduszu w IZOBLOK GmbH została określona w wysokości 5 mln euro, z możliwością zwiększenia kwoty inwestycji maksymalnie do 8 mln euro.
Grupa IZOBLOK jest liderem europejskiego rynku EPP, w którym posiada udział na poziomie 25 proc. Rocznie w 4 zakładach (3 w Polsce i 1 w Niemczech) o łącznej powierzchni 40 tys. m², produkowanych jest ponad 28 mln sztuk elementów z EPP, głównie na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego i branży logistycznej.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

KLG Sp. z o.o.
Alucrom Sp. z o. o.
Myzer Sp. z o.o.
SIROPOL Sp. z o. o.
CAMdivision Sp. z o.o.
BWI Poland Technologies Sp. z o.o.