Zarząd IZOBLOK S.A. dokonał analizy bieżącego wpływu sytuacji epidemiologicznej związanej z chorobą COVID-19 (sytuacja epidemiologiczna) na działalność emitenta oraz jego spółki zależnej (Grupa Kapitałowa IZOBLOK).

Na dzień przekazania raportu, większość odbiorców produktów wytwarzanych przez Grupę Kapitałową IZOBLOK, podjęła decyzję o czasowym wstrzymaniu produkcji. Produkcja została wstrzymana w zależności od odbiorcy na minimum tydzień, poczynając od bieżącego tygodni, do maksymalnie czterech tygodni. Część z odbiorców nie wskazała, na jaki okres wstrzymała produkcję. Biorąc pod uwagą dynamiczny rozwój wydarzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną, nie można całkowicie wykluczyć, że podjęte zostaną w przyszłości decyzje o przedłużeniu okresów wstrzymania produkcji przez kontrahentów Grupy Kapitałowej IZOBLOK.

Powyższe decyzje kontrahentów Grupy Kapitałowej IZOBLOK, wpływają na jej bieżącą działalność, poprzez ograniczenie liczby realizowanych i dostarczanych zamówień do kontrahentów. Grupa Kapitałowa IZOBLOK ogranicza dostawy swoich produktów do zakładów produkcyjnych tych kontrahentów, u których została aktualnie wstrzymana produkcja. Powyższe w ocenie zarządu spółki będzie miało negatywny wpływ na wartość uzyskiwanych przez Grupę Kapitałową IZOBLOK przychodów ze sprzedaży w czwartym kwartale roku obrotowego 2019/2020, a tym samym wpłynie negatywnie na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Kapitałowej IZOBLOK w roku obrotowym 2019/2020.

Z uwagi na fakt, że czasowe ograniczenie w zakresie realizacji dostaw produktów Grupy Kapitałowej IZOBLOK, jest spowodowane czynnikami zewnętrznymi pozostającymi poza wpływem lub kontrolą Emitenta, tj. wstrzymaniem produkcji i tym samym składania zamówień przez część jej kontrahentów, którego czas obecnie nie jest możliwy do precyzyjnego określenia, na tym etapie nie jest również możliwe precyzyjne oszacowanie wpływu sytuacji epidemiologicznej na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Kapitałowej IZOBLOK za czwarty kwartał roku obrotowego 2019/2020 oraz stwierdzenie, czy wpływ ten będzie istotny.

Niezależnie Grupa Kapitałowa IZOBLOK jest przygotowana, aby wznowić dostawy swoich produktów (zawieszone w związku z sytuacją epidemiologiczną), niezwłocznie po wznowieniu funkcjonowania zakładów produkcyjnych kontrahentów.

Grupa IZOBLOK jest liderem europejskiego rynku EPP, w którym posiada udział na poziomie 25 proc. Rocznie w 4 zakładach (3 w Polsce i 1 w Niemczech) o łącznej powierzchni 40 tys. m², produkowanych jest ponad 28 mln sztuk elementów z EPP, głównie na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego i branży logistycznej.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

IceTech Polska Sp. z o. o.
ARENA COMET SCS Polska Sp. z o.o.
Trojan Manufacturing (UK) Ltd
Bodycote Polska Sp. z o.o.
Brökelmann Polska Sp. z o.o.
Galwanizer Sp. z o.o.