Stokvis Tapes
Manutan
1LOGISTICS ŻURALSKI
1LOGISTICS ŻURALSKI
VIA
Aalberts
CABKA
Sigfox
Gotec
robohakaton
Grupa IZOBLOK uzyskała w I kwartale 2021/22 przychody ze sprzedaży w kwocie 35,4 mln zł tj. o 10,4% więcej niż w pierwszym kwartale poprzedniego roku obrotowego, negatywny wpływ pandemii COVID-19 widoczny jest na poziomie osiągniętych marż.

W raportowanym okresie Grupa wygenerowała stratę na działalności operacyjnej w wysokości 4 963 tys. zł, natomiast wskaźnik EBITDA (zysk/strata na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację) w raportowanym okresie wyniósł – 540 tys. zł.

- Raportowany pierwszy kwartał roku finansowego 2021/2022 był nadal pod silnym wpływem negatywnych skutków pandemii COVID-19 oraz braków w dostawach półprzewodników co skutkowało ograniczeniem produkcji w zakładach branży automotive - mówi Przemysław Skrzydlak, Prezes IZOBLOK SA.

Mimo trudnych warunków otoczenia gospodarczego, IZOBLOK w pierwszym kwartale 2021/22 pozyskał nowe znaczące zamówienia m.in. od Adient Ltd & Co. KG na łączną kwotę 218,3 mln zł.

- Chciałbym zapewnić, że nasze działania, nakierowane są na pełne wykorzystanie potencjału Grupy IZOBLOK, efektywne gospodarowanie dostępnymi zasobami oraz minimalizowanie negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na osiągane wyniki. Oczekujemy, że po trudnych czasach sytuacja w gospodarce krajowej i na świecie będzie zmierzała w kierunku stopniowej poprawy. W bieżącym roku Grupa kontynuuje działania rozwojowe i zamierza nadal zwiększać sprzedaż oraz poprawiać wyniki finansowe. Cały czas będą kontynuowane usprawnienia organizacyjne i produkcyjne, które pomogą nam realizować strategię, co pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość - dodał Przemysław Skrzydlak, Prezes IZOBLOK SA.

Grupa IZOBLOK jest liderem europejskiego rynku EPP, w którym posiada udział na poziomie około 25 proc. Rocznie w 4 zakładach (3 w Polsce i 1 w Niemczech) może być produkowanych jest ponad 28 mln sztuk elementów z EPP, głównie na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego i branży logistycznej. Obecnie IZOBLOK należy do norweskiej grupy BEWI ASA.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

TM LagerTechnik
ELTEK Poland Sp. z o.o.
Nifco Poland Sp. z o.o.
Craemer GmbH
YETICO S.A.
Curtiss-Wright Surface Technolgies Sp. z o.o.