Stokvis Tapes
Takoni
Galvanopartners
VIA
Podczas trzeciej dorocznej konferencji ESG Mercedes-Benz przybliżył swoje zaangażowanie w realizację ambitnych, mierzalnych celów.

Kierując się myśleniem o przyszłości i wyraźnie skupiając na całym łańcuchu wartości, producent luksusowych aut kompleksowo uwzględnia kwestie zrównoważonego rozwoju w codziennej działalności. Jednym z aspektów jest tu dalsza globalna ekspansja gamy elektrycznych samochodów osobowych; cel na drugą połowę dekady zakłada ich udział we flocie nowych pojazdów na poziomie do 50%. Co więcej, Mercedes-Benz ma ambicje, aby do 2039 r. wszystkie należące do firmy zakłady produkcyjne na świecie korzystały w 100% z energii odnawialnej. Łącząc strategiczne podejście z taktyczną elastycznością w tym zakresie, firma pozostaje na dobrej drodze ku zrównoważonej przyszłości na poziomie ekologicznym i ekonomicznym. Ponadto holistyczne podejście do zrównoważonego rozwoju uzupełniają odpowiednie inicjatywy dotyczące aspektów społecznych i zarządzania. Obejmuje to różne działania, za pomocą których Mercedes-Benz realizuje sprawiedliwą transformację, na przykład plan dotyczący pracowników oraz szereg środków wzmacniających prawa człowieka w firmie i w całym łańcuchu wartości. W 2023 r. producent ustanowił w zarządzie stanowisko koordynatora ds. zrównoważonego rozwoju – aby jeszcze konsekwentniej organizować zarządzanie tym obszarem w całym przedsiębiorstwie.

- Mercedes-Benz od zawsze kieruje się wiarą w jutro. Ten pionierski duch jest kluczowy, abyśmy mogli odegrać swoją rolę w ochronie klimatu i uczynić naszą działalność jeszcze bardziej zrównoważoną – pod każdym względem. W dalszym ciągu dążymy do neutralności węglowej netto do 2039 r. i wierzymy, że zasady ESG umożliwiają tworzenie długoterminowej wartościpowiedział Ola Källenius, dyrektor generalny Mercedes-Benz Group AG.

- Zrównoważony rozwój i ESG stanowią integralną część każdego aspektu naszej działalności, szczególnie w czasach transformacji. Koordynując zrównoważony rozwój na poziomie zarządu firmy, chcemy zadbać o to, aby wszystkie związane z tym działania były jeszcze bardziej zorientowane na cele – abyśmy mogli konsekwentnie wdrażać naszą zrównoważoną strategię biznesową. Podkreśla to również nasze całościowe podejście, które obejmuje całe spektrum ESG: od dekarbonizacji po tematy społeczne, takie jak prawa człowieka i aspekty zarządzania, na przykład odpowiedzialne wykorzystanie przyszłych technologii – skomentowała Renata Jungo Brüngger, członkini zarządu Mercedes-Benz Group AG odpowiedzialna za integralność,
zarządzanie i zrównoważony rozwój.

- Nauka i polityka wyraźnie pokazują, że ci, którzy pozostają na ścieżkach zrównoważonego rozwoju, będą zwycięzcami w rywalizacji w obszarach technologii, rynku i rentowności
podsumował prof. Johan Rockström, dyrektor Poczdamskiego Instytutu Badań nad Wpływem Klimatu oraz profesor nauk o systemach Ziemi na Uniwersytecie Poczdamskim.Koncentrowanie się na dekarbonizacji i zrównoważonych produktach jest na dobrej drodze

Jeśli chodzi o dekarbonizację, Mercedes-Benz niezmiennie kieruje się firmową strategią Ambition 2039, której celem jest osiągnięcie neutralności węglowej netto floty nowych aut w całym łańcuchu wartości i całym cyklu życia pojazdów do 2039 r. Do najważniejszych osiągnięć w 2023 r. zalicza się: redukcję emisji dwutlenku węgla w całym cyklu życia do 46,3 ton na samochód (2020 r.: 49,7 ton). Nadchodzące generacje modeli znacznie przyspieszą ten proces, z myślą o osiągnięciu do 2030 r. celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych netto w cyklu życia auta osobowego na jeden egzemplarz nawet o 50%. Wszystko zaczyna się od procesu rozwoju, dlatego kluczową rolę w kształtowaniu transformacji będzie odgrywał nowy eCampus w fabryce w Untertürkheim. Jego inaugurację zaplanowano na lato 2024 r. Ośrodek ten pozwoli skonsolidować wszechstronną wiedzę firmy w zakresie rozwoju w całym obszarze napędów elektrycznych.

Stal i aluminium o obniżonej emisji CO2 oraz materiały pochodzące z recyklingu napędzają dekarbonizację łańcucha dostaw

Mercedes-Benz czyni znaczne postępy w dekarbonizacji swojego łańcucha dostaw. Jednym z przykładów jest tutaj stal o obniżonej emisji CO2, przetwarzana przy użyciu elektrycznych pieców łukowych (EAF) zasilanych energią odnawialną. Firma rozszerza ich zastosowanie w USA i Europie. Na przykład Mercedes-Benz i Nucor uzgodniły dostawy stali o obniżonej emisji CO2 do zakładu produkcyjnego w Tuscaloosie w Alabamie. Inny dostawca, Steel Dynamics, dostarcza do wspomnianej fabryki stal o obniżonej emisji CO2 już od ubiegłego roku. Stal ta zawiera dużą ilość złomu pochodzącego z recyklingu i jest produkowana w 100% przy użyciu energii odnawialnej. Co najmniej 1/3 pierwotnego aluminium używanego do budowy modeli MMA w Europie będzie wytwarzana przy użyciu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. W porównaniu z aluminium zwykle używanym na Starym Kontynencie może to doprowadzić do co najmniej 40-procentowej oszczędności CO2. Rośnie także udział aluminium pochodzącego z recyklingu. Specjalny stop stosowany w odlewni firmy w Mettingen zawiera co najmniej 25% złomu pokonsumenckiego. Jego ślad węglowy wynoszący 2,8 kg CO2 na kg aluminium jest o około 70% niższy niż europejska średnia dla konwencjonalnego aluminium. Do istotnych wspólnych projektów w obszarze aluminium z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji jest współpraca Mercedes-Benz z TSR i Novelis. Dzięki zastosowaniu 86% aluminium TSR130 pochodzącego z recyklingu emisja CO2 spada w tym przypadku o 73%.

Zgodnie z podejściem firmy „Design for Circularity” (z ang. projektowane z myślą o cyrkularności, czyli o obiegu zamkniętym) trwają prace nad zwiększeniem udziału surowców wtórnych w autach seryjnych. Celem jest ograniczenie zużycia zasobów pierwotnych do 2030 r., w porównaniu z konwencjonalnym podejściem, o 40%. Do końca dekady udział surowców wtórnych we flocie samochodów osobowych ma wzrosnąć średnio do 40%. Na przykład przednie i tylne zderzaki pierwszego pojazdu zbudowanego na platformie MMA wykorzystują prawie 7 kg recyklatu pochodzenia mechanicznego – co stanowi 35%.

Concept CLA toruje drogę ku przyszłości – redukcja śladu węglowego o 40%

Na targach IAA 2023 Mercedes-Benz zaprezentował Concept CLA – zapowiedź rodziny samochodów tworzonych na nadchodzącej platformie MMA. W całym łańcuchu wartości ślad węglowy pojazdów MMA w porównaniu z poprzednią architekturą będzie o 40% niższy. Platforma MMA oferuje także korzyści poza pojazdem, w tym dwukierunkowe ładowanie. Dzięki temu samochód może działać w ramach sieci energetycznej typu Vehicle-to-Home (V2H, z ang. pojazd-dom) lub Vehicle-to-Grid (V2G, z ang. pojazd-sieć) – na przykład zasilić dom podczas przerwy w dostawie energii lub magazynować nadmiar energii słonecznej w ciągu dnia, a następnie oddawać ją do sieci w nocy. Dzięki możliwości dwukierunkowego ładowania Mercedes-Benz spełnia pragnienia wielu klientów, którzy chcą połączyć swoją indywidualną mobilność z bardziej zrównoważonym stylem życia.

Przyszłość elektromobilności napędza szeroko dostępna sieć ładowania

Wszędzie tam, gdzie to możliwe, Mercedes-Benz przyczynia się do rozwoju szeroko dostępnej infrastruktury ładowania. Już dziś, za pośrednictwem Mercedes me Charge, klienci Mercedesa mają dostęp do ponad 1,6 mln punktów ładowania na całym świecie. Ponadto producent luksusowych aut w decydujący sposób przyczynia się do rozwoju światowej infrastruktury ładowania, tworząc własną sieć stacji, a także łącząc siły z innymi firmami w ramach szeregu wspólnych przedsięwzięć. Łącznie do końca dekady powstanie około 45 000 punktów ładowania.

Zielone ładowanie jako kluczowy aspekt rozwiązań w zakresie publicznego ładowania

W ramach swoich infrastrukturalnych inicjatyw Mercedes-Benz promuje wykorzystanie energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Tak zwane zielone ładowanie jest integralną częścią Mercedes me Charge oraz własnej sieci stacji Mercedes-Benz. Od 2024 r. zielone ładowanie korzysta z certyfikatów atrybutów energetycznych pochodzących wyłącznie z elektrowni wiatrowych i słonecznych młodszych niż 6 lat. Jeśli to możliwe, certyfikaty te są kupowane i umarzane w tym samym kraju, w którym klient pobrał energię. Tym samym zielone ładowanie przyczynia się do dalszego rozwoju produkcji energii odnawialnej i stanowi ważny krok na drodze do neutralności pod względem emisji CO2.

Także produkcja czyni postępy w zakresie energii odnawialnych

Sieć fabryk Mercedes-Benz jest w trakcie realizacji celu zakładającego, że do 2039 r. wszystkie zakłady na świecie będą korzystały w 100% z energii odnawialnej. W 2023 r. emisja CO2 z produkcji spadała jeszcze bardziej niż wcześniej – w porównaniu z 2018 r. łącznie zmalała o 72%. Jeśli chodzi o energię odnawialną, Mercedes-Benz Cars zwiększył jej udział do 47%. Firma jest zatem na dobrej drodze do osiągnięcia docelowej redukcji emisji CO2 o 80% i zwiększenia udziału energii odnawialnej we własnych zakładach produkcyjnych do 2030 r. do 70% (samochody osobowe) lub 80% (auta dostawcze). Bieżące inicjatywy obejmują lądową farmę wiatrową w Papenburgu (Niemcy) oraz morską farmę wiatrową na Morzu Bałtyckim. Trwa również dalsza ekspansja energetyki słonecznej. Aby zrównoważyć zmienność wytwarzania energii odnawialnej ze zużyciem energii elektrycznej, Mercedes-Benz rozbudowuje także swoje instalacje magazynowania energii. W 2025. w zakładzie w Rastatt (Niemcy) uruchomiony zostanie pierwszy magazyn akumulatorów Organic SolidFlow, utworzony w ramach partnerstwa z firmą zajmującą się czystą technologią – CMblu Energy AG. Koncepcja takiego magazynu charakteryzuje się wysokim potencjałem pod względem skalowalności oraz zrównoważonego rozwoju.

Recykling baterii, wielokrotne wykorzystanie wody i recykling odpadów: projekty realizowane w obszarze obiegu zamkniętego

Tempa nabiera także pierwszy etap budowy zakładu recyklingu akumulatorów Mercedes-Benz w Kuppenheim. Aktualna faza obejmie również zakład rozdrabniania służący do wstępnej obróbki mechanicznej akumulatorów wycofanych z eksploatacji. Rozpoczęcie drugiej fazy budowy obiektu hydrometalurgicznego zaplanowano na jesień tego roku – pod warunkiem odpowiedniego wyniku obiecujących rozmów z sektorem publicznym. Jeśli chodzi o wielokrotne wykorzystanie wody, Mercedes-Benz Cars wdrożył już swój pierwszy taki projekt w fabryce w Sindelfingen; pozwala on zaoszczędzić do 350 000 metrów sześciennych wody rocznie. Producent rozważa dalsze takie projekty. We własnych zakładach produkcyjnych na całym świecie Mercedes-Benz Cars osiąga ogólny wskaźnik recyklingu i odzysku materiałów odpadowych z produkcji na poziomie około 99%.

Zaangażowanie w sprawiedliwą transformację: Mercedes-Benz stawia ludzi w centrum transformacji

Dekarbonizacja to jeden z najważniejszych celów transformacji w Mercedes-Benz. W centrum tej transformacji są jednak ludzie, którzy aktywnie ją kształtują lub na których ona wpływa. Dlatego producent luksusowych aut realizuje sprawiedliwą transformację jako integralną część swojej zrównoważonej strategii biznesowej – koncentrując się na ludziach, prawach człowieka, a także na zaangażowaniu politycznym.

Mercedes-Benz kształtuje transformację w sposób przyszłościowy, akceptowalny społecznie i odpowiedzialny – to zasługa strategii HR na rzecz zrównoważonego rozwoju. W ten sposób firma stara się zapewnić swoim pracownikom możliwość odniesienia sukcesu w cyfrowej i elektrycznej przyszłości. Plan ma trzy filary: Re-Shape, Re-Skill oraz Re-Charge. Pierwszy z nich, Re-Shape, skupia się na usprawnianiu organizacji w oparciu o nowe produkty, technologie i obszary kompetencji oraz na społecznie odpowiedzialnej transformacji firmy. Dzięki Re-Skill Mercedes-Benz promuje naukę i przyszłościowy rozwój poprzez szkolenia. W ramach inicjatywy Turn2Learn do 2030 r. firma planuje zainwestować ponad 2 mld euro w rozwój kwalifikacji swojej siły roboczej na całym świecie. W 2023 r. całkowity czas uzyskiwania kwalifikacji wydłużył się rok do roku o około 19%, do ponad 2,3 mln godzin. W ramach filaru Re-Charge Mercedes-Benz dba o atrakcyjne i inspirujące środowisko pracy, które cechują różnorodność, równość oraz inkluzywność. Jednym z celów w tym obszarze jest zwiększenie udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla na całym świecie do 2030 r. do 30% (koniec 2023: 25,7%).

Zakres transformacji jest szczególnie widoczny w sieci zespołów napędowych. Aby jeszcze lepiej informować, angażować i wspierać pracowników tych obszarów w okresie przejściowym, w 2022 r. Mercedes-Benz uruchomił inicjatywę TransformatiON. Obejmuje ona nową aplikację, wprowadzoną we wrześniu 2023 r., która zapewnia pracownikom bieżące informacje na temat transformacji. W różnych lokalizacjach oferuje się im także dodatkowe warsztaty, które mają pokazać różne perspektywy rozwoju oraz przyszłe profile zawodowe.

Ocena praw człowieka w odniesieniu do surowców krytycznych postępuje naprzód i wyprzedza harmonogram

Skutki transformacji należy uwzględnić w całym łańcuchu wartości. Dlatego w swoich łańcuchach dostaw Mercedes-Benz aktywnie przeciwdziała zagrożeniom łamania praw człowieka. W ocenie 24 krytycznych surowców firma wyprzedza harmonogram – do końca 2023 r. osiągnięto 57% realizacji ogólnego procesu oceny. Przejrzystość zwiększa raport o surowcach opublikowany w listopadzie 2023 r. (obecnie uwzględnia piętnaście surowców, w porównaniu z sześcioma w 2022 r.). We wszystkich materiałach priorytetowo traktowane są prawa lokalnej społeczności. Z tego powodu firma koncentruje się i współpracuje bezpośrednio z ludźmi w terenie. Ponadto Mercedes-Benz łączy siły z innymi zainteresowanymi stronami, aby stawić czoła ryzyku systemowemu, którego nie może rozwiązać pojedyncza firma, np. poprzez wspieranie mechanizmu rozpatrywania skarg obejmującego wiele podmiotów, który rozpocznie się w tym roku w Meksyku.

Zarządzanie adaptacyjne buduje cyfrowe zaufanie

Transformację napędzają cyfrowe produkty i usługi. Zaufanie klientów, pracowników i innych interesariuszy ma ogromne znaczenie dla powodzenia cyfrowych innowacji, szczególnie w epoce kształtowanej przez szybkie zmiany technologiczne i dynamikę regulacyjną. Mercedes-Benz angażuje się w odpowiedzialne i bezpieczne przetwarzanie danych w celu budowania cyfrowego zaufania. Ponadto firma stosuje ustalony zestaw zasad sztucznej inteligencji (odpowiedzialne użytkowanie, wyjaśnialność, ochrona prywatności oraz bezpieczeństwo i niezawodność). Wykorzystując tzw. zarządzanie adaptacyjne, Mercedes-Benz chce napędzać innowacje, spełniać wymagania dynamiki regulacyjnej, a jednocześnie wspierać cyfrowe zaufanie. Takie podejście pozwala firmie znaleźć właściwą równowagę w warunkach nieustannych wyzwań, jakie rodzą się na linii zarządzania ryzykiem oraz biznesowych innowacji.

Koncentracja na zrównoważonej polityce finansowej, systematyczne awanse w ratingach ESG

Kluczowy aspekt zrównoważonej strategii biznesowej Mercedes-Benz stanowi zrównoważona polityka finansowa. W ten sposób firma niezmiennie wykazuje się odpornością, jest rentowna i rozwija się w wymagającym otoczeniu. Potrzeby finansowe na realizację transformacji są pokrywane z aktualnej gamy modelowej, a baza kosztowa jest w stanie zapewnić wysoką wydajność w okresie przejściowym i w świecie aut elektrycznych. Jeśli chodzi o taksonomię UE, uwzględniający ją udział w przychodach dla aut osobowych i dostawczych wzrósł do 14%, zgodnie ze sprzedażą samochodów xEV, a dostosowane do taksonomii wydatki kapitałowe wzrosły rok do roku o 29%. Ten rozwój oraz wysiłki całego zespołu Mercedes-Benz sprawiają, że od 2019 r. firma odnotowuje ciągły wzrost wyników w ratingach ESG.

IT jako znaczący czynnik przyczyniający się do redukcji emisji dwutlenku węgla do 2025 r.

Do końca 2025 r. Mercedes-Benz IT zamierza osiągnąć neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla w ramach swojej własnej działalności operacyjnej, mierzonej w obszarach centrów danych, miejsc pracy oraz chmury. Niedawne inicjatywy poprawiły efektywność energetyczną globalnych centrów danych względem 2022 r. nawet o 30%. Jednym z przykładów jest Nordics Data Center w Norwegii, które wykorzystuje innowacyjny system naturalnego chłodzenia i jest w całości zasilane zieloną energią. Oczekuje się, że przejście na energooszczędny sprzęt w miejscu pracy zapewni poprawę efektywności emisji CO2 nawet o 30%. Mercedes-Benz ściśle współpracuje ze swoimi dostawcami usług w chmurze, tak aby do końca 2025 r. korzystać z takich usług wyłącznie w oparciu o energię odnawialną.
0
Udostępniono
Siemens
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

DSR S.A.
Alucrom Sp. z o.o.
WOLMOT Sp. z o.o.
T.ERRE POLSKA Sp. z o.o.
MV Center Systemy Wizyjne Sp z o.o.
Lubricant Polska Sp. z o.o.