Takoni
Stokvis Tapes
Galvanopartners
VIA
Komisja Europejska zatwierdziła 11 programów pomocy państwa, za pomocą których Polska chce wesprzeć gospodarkę w związku z pandemią koronawirusa; łączny budżet tych programów wynosi 35,1 mld złotych (ok. 7,8 mld euro).

Programy zatwierdzono na podstawie tymczasowych ram pomocy państwa, przyjętych przez Komisję 19 marca 2020 r., a następnie zmienionych 3 kwietnia 2020 r.

Wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, oświadczyła: Dzięki tym 11 programom o łącznym budżecie w wysokości 7,8 mld euro Polska zapewni przedsiębiorcom i osobom samozatrudnionym wsparcie, które pozwoli im na zaspokojenie pilnych potrzeb w zakresie płynności. Zmniejszy to ich obciążenie finansowe w związku z obecnym kryzysem. Przedsiębiorstwa będą mogły zminimalizować straty gospodarcze poniesione w okresie kryzysu związanego z koronawirusem oraz utrzymać miejsca pracy. Niektóre przedsiębiorstwa zawieszają działalność, inne ją kontynuują. Ściśle współpracujemy z państwami członkowskimi, ponieważ zależy nam na tym, by krajowe środki wsparcia były wprowadzane w skoordynowany i skuteczny sposób, zgodnie z przepisami UE.

Środki wsparcia zgłoszone przez Polskę

Na podstawie tymczasowych ram pomocy państwa Polska zgłosiła Komisji 11 programów wsparcia o łącznym budżecie 35,1 mld złotych (ok. 7,8 mld euro), które mają służyć wsparciu przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii wywołanej przez koronawirusa.

W programach przewidziano wsparcie w następujących formach:
(i) dotacje bezpośrednie,
(ii) zaliczki zwrotne,
(iii) korzyści podatkowe i ulgi w płatnościach,
(iv) odroczenia płatności podatków oraz (vi) dopłaty do wynagrodzeń pracowników.

Więcej w serwisie Komisji Europejskiej.
0
Udostępniono
Siemens
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

BARIBAL Group
METCHEM Sp. z o.o.
 Quality Control Innovation System Sp. z o.o.
YETICO S.A.
Oerlikon Balzers Coating Poland Sp. z o.o.
Kempny Komponenty