Manutan
Stokvis Tapes
Aalberts
VIA
Gotec
Dyrekcja FCA Poland S.A. informuje, że z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 zmuszona jest do dalszego wydłużenia okresu tymczasowego zawieszenia działalności produkcyjnej.

Tymczasowe zawieszenie będzie obowiązywać w okresie od 30 marca do 10 kwietnia 2020 r.

W powyższym okresie pracownikom, którzy w związku z tymczasowym zawieszeniem działalności produkcyjnej nie będzie świadczyć pracy, zostanie udzielony zaległy urlop wypoczynkowy. W następnej kolejności pracownikom tym zostanie zaproponowana możliwość skorzystania z urlopu bieżącego lub innych zwolnień od pracy przewidzianych przepisami prawa. W pozostałych przypadkach - jeżeli pracownik był gotów do wykonywania pracy - przysługiwać będzie wynagrodzenie za czas przestoju.

W dniach zawieszenia działalności produkcyjnej pracować będzie wyłącznie niezbędny personel, wskazany przez bezpośrednich przełożonych. Personel ten pracować będzie w całkowitym poszanowaniu norm oraz rozporządzeń rządowych stosując równocześnie wszelkie środki bezpieczeństwa i higieny wdrożone od samego początku wybuchu pandemii wirusa SARS-CoV-2.
0
Udostępniono
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

MTM Mycie Przemysłowe Sp. z o.o.
ST TRADING Sp. z o.o. (NORM HOLDING)
NESDESIGN Sp. z o.o.
DAM-ROB Sp. z o.o. Sp. K.
Gumitex Sp. z o.o. Sp.k.
Promot - Zakłady Metalowe Sp. z o.o.