GEORG UTZ
Stokvis Tapes
1LOGISTICS ŻURALSKI
VIA
Aalberts
CABKA
30 kwietnia 2021 roku zarząd URSUS S.A. otrzymał wypowiedzenie umowy licencyjnej zawartej pomiędzy INVEST-MOT sp. z o.o. a spółką dotyczącej korzystania z dokumentacji technicznej autobusów (m.in. wodorowych, elektrycznych, z silnikiem diesla, hybrydowych) i trolejbusów.

Wypowiedzenie powyższej umowy związane jest z brakiem działań produkcyjnych odnoszących się do produktów których dotyczy powyższa licencja.

W dokumencie wypowiedzenia wskazano, iż w dalszym ciągu INVEST-MOT sp. z o.o. dostrzega możliwość współpracy z URSUS S.A. w zakresie produkcji autobusów i trolejbusów na zlecenie na bazie tej licencjonowanej dokumentacji. Tym samym podjęta została decyzja o zmianie koncepcji rozwoju dla działalności obejmującej produkcję autobusów i trolejbusów w kierunku rezygnacji z produkcji własnej na rzecz realizacji zleceń na rzecz podmiotów trzecich.

Spółka zastrzega jednak, iż nawiązanie współpracy w tym obszarze wymaga odrębnych uzgodnień (również w odniesieniu do podmiotów trzecich) w obszarze wypracowania warunków współpracy satysfakcjonujących wszystkie potencjalnie zainteresowane strony. O ewentualnych aktualizacjach w tym obszarze URSUS S.A. będzie informował w trybie kolejnych komunikatów.

Działalność Grupy Kapitałowej URSUS w perspektywie kolejnych okresów zostanie oparta przede wszystkim na rozwoju linii agro, tj. na produkcji ciągników i maszyn rolniczych oraz na projekcie zeroemisyjnego samochodu dostawczego (kontynuacja projektu ELVI), jak również na produkcji specjalistycznych kontenerów. Natomiast jak wskazano powyżej kapitałochłonną produkcję autobusów i trolejbusów URSUS S.A. zamierza natomiast realizować główne na zlecenie innych podmiotów z branży.

Biznesowo spółka w dalszym ciągu będzie koncentrowała się w Dywizji Dobre Miasto - na produkcji pras i przyczep oraz realizacji zagranicznego kontraktu na dostawę ponad tysiąca przyczep, zaś w Dywizji Lublin na produkcji ciągników, w tym zwłaszcza modeli, do których spółka posiada zapasy materiałowe. Działalność URSUS S.A. dalej będzie uzupełniał import ciągników do bezpośredniej sprzedaży z krótkim cyklem obrotu gotówki.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Shot Blasting Sp. z o.o.
PHU BOMI Michalina Kołcz
Lüttgens Polska Sp. z o.o. Sp.k.
Coro-Tech Sp. z o.o.
Craemer GmbH
ELPLC S.A.