Stokvis Tapes
VIA
Aalberts
19 sierpnia Katowicka SSE (KSSW) wydała decyzję o wsparciu dla firmy Johnson Matthey Battery Systems Sp. z o.o.

Inwestor poniesienie co najmniej łącznie 12 mln zł kosztów inwestycji do dnia 31.07.2023 r. (11,7 mln zł - koszty nabycia maszyn i urządzeń, natomiast 0,3 mln zł wydatkowane będzie w ramach innych kosztów). Przedsiębiorca zadeklarował utrzymanie zatrudnienia na terenie realizacji nowej inwestycji co najmniej 534 pracowników w terminie do dnia 31.07.2024 r.

Termin ważności decyzji o wsparciu dla wskazanego obszaru ustalony został na okres 15 lat od dnia jej wydania. W ramach nowej inwestycji Johnson Matthey Battery Systems planuje zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa (zakładu). Nowy projekt inwestycyjny realizowany będzie na nieruchomościach objętych granicami KSSE, a w jego ramach spółka dokona min. zakupu niezbędnych maszyn i urządzeń. Zwiększenie zdolności produkcyjnych dotyczyć będzie nie tylko zestawów akumulatorowych do rowerów elektrycznych, ale również innych wyrobów oferowanych przez spółkę w ramach jej działalności.

Równocześnie Johnson Matthey Battery Systems deklaruje dalszy rozwój swojego działu B+R, w tym między innymi zakup niezbędnego oprzyrządowania służącego testowaniu baterii elektrycznych i zestawów akumulatorowych. W ramach planowanej inwestycji Spółka zamierza ponieść co najmniej 12.000.000,00 PLN wydatków inwestycyjnych, w tym około 11.700.000,00 PLN na koszty nabycia maszyn i urządzeń, natomiast 300.000,00 PLN wydatkowane będzie w ramach innych kosztów.
0
Udostępniono
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

 bekuplast S.A.
Poli sp. z o.o.
DAM-ROB Sp. z o.o. Sp. K.
Etyfol
Trucksystems.pl Sp. z o.o.
ST TRADING Sp. z o.o. (NORM HOLDING)