GEORG UTZ
Stokvis Tapes
1LOGISTICS ŻURALSKI
VIA
Aalberts
CABKA
Wszystko wskazuje na to, że autobusy dla Starachowic zostaną wyprodukowane w Starachowicach. W przetargu na dostawę 20 sztuk fabrycznie nowych, ekologicznych, niskopodłogowych autobusów miejskich komisja przetargowa wyłoniła ofertę złożoną przez firmę MAN BUS.

Produkcją nowych autobusów dla Starachowic zainteresowane były cztery firmy: MAN BUS, AUTOSAN, SOR Lipchavy Republika Czeska oraz OTOKAR z Turcji. Złożone oferty opiewały kolejno na kwoty: 25 805 400 zł, 24 526 200 zł, 24 572 940 zł oraz 22 755 000 zł.

Gmina Starachowice na realizację powyższego zamówienia zamierzała przeznaczyć 27 552 000 zł.

Wybór nastąpił po weryfikacji powyższych ofert pod względem prawnym i formalnym. Dwie oferty zostały odrzucone, a MAN BUS zdobył największą ilość punktów.

- Firmy mają czas na wniesienie odwołania od wyniku postępowania, jeśli odwołań nie będzie, podpiszemy umowę z MAN BUS, której oferta została najwyżej oceniona w oparciu o Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia - informuje Prezydent Miasta Marek Materek. - Producent wyłoniony, w postępowaniu przetargowym, ma czas na dostawę 20 sztuk fabrycznie nowych autobusów do stycznia 2022 roku.

Zakup autobusów, jak mówi prezydent, to część ogromnego projektu, którego wartość to blisko 130 mln zł, a dofinansowanie ze środków europejskich stanowi większość tej kwoty. Gmina pozyskała także środki z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które pomogą zrealizować wiele inwestycji.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Mabuchi Motor Poland Sp. z o.o.
Holzverpackung Hüfingen Sp. z o.o.
Gergonne Polska  Sp. z o.o.
Silbertest
Brökelmann Polska Sp. z o.o.
Coro-Tech Sp. z o.o.