Stokvis Tapes
Takoni
VIA
Mangata Holding, polska grupa przemysłowa, działająca w segmentach produkcji: podzespołów dla motoryzacji i komponentów, armatury i automatyki przemysłowej oraz elementów złącznych, wypracowała 263 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co stanowi 45%-owy wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 r.

Segment podzespołów dla motoryzacji i komponentów odnotował największy wzrost przychodów – 146 mln zł, czyli o 35% rdr. Segment ten odpowiada za 55,7% przychodów Grupy. Bardzo dobra sprzedaż przełożyła się na osiągnięcie 41 mln zł EBITDA (wzrost ok. 42% rdr). W pierwszym kwartale 2022 roku, Grupa Mangata wypracował skonsolidowany zysk netto w wysokości 25 mln zł (wzrost o 52%), co stanowi rekordowy poziom w historii Holdingu.

Pomimo niestabilnych warunków rynkowych wynikających w wybuchu wojny w Ukrainie, Mangata Holding osiągnęła rentowność brutto ze sprzedaży na poziomie ponad 23,2%. Z kolei marża EBITDA wyniosła 15,6% wobec 15,9% w I kw. 2021 r. Natomiast rentowność zysku netto w I kw. 2022 osiągnęła poziom 9,6% wobec 9,1% w analogicznym okresie roku ubiegłego.

- Był to kolejny trudny do prognozowania okres dla przemysłu. Rok 2022 rozpoczął się wysokim poziomem popytu na wszystkie produkty oferowane przez segmenty Grupy. Korzystna perspektywa, która zarysowała się na początku roku 2022 została przerwana przez wybuch wojny na Ukrainie. Konflikt w Ukrainie nie wpływa bezpośrednio na działalność Grupy, jednakże wpływa on na globalne rynki surowcowe. Ograniczenie podaży kluczowych surowców (rudy żelaza, surowce energetyczne, metale ziem rzadkich) skutkuje wysoką dynamiką wzrostu ich cen na rynku. Konflikt oraz sankcje nakładane na Rosję przez organizacje międzynarodowe przełożył się również na wzrost cen surowców energetycznych i paliw płynnych oraz silne zakłócenie w łańcuchu dostaw. Pomimo tego, we wszystkich trzech segmentach produkcyjnych, wypracowaliśmy wyższe przychody ze sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 roku - powiedział Leszek Jurasz, prezes zarządu Mangata Holding SA.

Segment Podzespołów dla motoryzacji i komponentów odnotował wzrost przychodów ze sprzedaży na poziomie 35%. W segmencie Elementów Złącznych przychody ze sprzedaży wyniosły prawie 63 mln zł, co stanowiło wzrost o blisko 82% rok do roku. Natomiast segment Armatury i automatyki przemysłowej odnotował przychody ze sprzedaży na poziomie blisko 54 mln zł, co stanowi wzrost o 40%. Wysoki poziom przychodów ze sprzedaży to przede wszystkim efekt zwiększonego popytu rynkowego oraz efekt indeksacji cenowych związanych ze wzrostami cen materiałów.

- W segmencie podzespołów dla motoryzacji i komponentów, miała miejsce odbudowa sprzedaży i utrzymujący się trend wzrostowy popytu rynkowego. W segmencie Elementów złącznych oprócz zwiększonego popytu, na wzrost przychodów ze sprzedaży, miały również podwyżki cen wynikające ze wzrostu cen materiałów - powiedział Leszek Jurasz, Prezes Zarządu Mangata Holding SA.

W I kw. 2022 roku Grupa zanotowała wzrosty przychodów ze sprzedaży na wszystkich rynkach z wyjątkiem rynków wschodnich (Rosja i Ukraina) Należy jednak podkreślić, że pozostałe należności handlowe z rynków wschodnich są na niskim poziomie i terminowo regulowane.

Grupa na rynku krajowym realizuje około 33% sprzedaży. Głównymi kierunkami sprzedaży wśród krajów Unii Europejskiej są: Niemcy, Finlandia oraz Czechy. Natomiast w gronie kluczowych rynków pozostają również klienci z USA oraz Szwajcarii. Łącznie produkty z Grupy Mangata trafiają do 75 rynków na całym świecie.

18 maja 2022 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mangata Holding zdecydowało o wypłacie dywidendy za rok 2021 na poziomie 4,80 PLN na jedną akcję, tj. łącznie 32 mln PLN. Dzień dywidendy ustalony został na 25.05.2022 r., dzień wypłaty dywidendy przypadnie na 03.06.2022 r.

- Osiągnięte w ubiegłym roku rekordowe wyniki finansowe oraz obecna pozycja gotówkowa Grupy umożliwiły nam, jak co roku, podzielenie się zyskiem z naszymi akcjonariuszami. Tak jak wielokrotnie zaznaczaliśmy, naszym celem jest systematyczna realizacja polityki dywidendowej. Również i w tym roku będziemy mogli wypełnić nasze zobowiązania wobec akcjonariuszy Grupy Mangata - podkreśla Kazimierz Przełomski, wiceprezes zarządu oraz dyrektor finansowy Mangata Holding S.A.

W latach 2016-2021 Mangata Holding wypłaciła swoim akcjonariuszom łącznie 155 mln zł dywidendy. Zgodnie z założeniami strategicznymi Holding planuje przeznaczać około 50 proc. zysku corocznie na wypłatę dywidendy.
0
Udostępniono
Automotive CEE Day 2024
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

MV Center Systemy Wizyjne Sp z o.o.
YETICO S.A.
Lubricant Polska Sp. z o.o.
NESDESIGN Sp. z o.o.
Bollhoff Technika Łączenia Sp. z o.o.
PILOUS Packaging Polska Sp. z o.o.