Takoni
Stokvis Tapes
VIA
Galvanopartners
W marcu br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 2,3% w porównaniu z marcem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 5,6%, natomiast w porównaniu z lutym br. wzrosła o 2,4%.

W okresie styczeń - marzec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 1,0% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 6,1%.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w marcu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 4,8% niższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 7,2% niższym w porównaniu z lutym br.

W większości głównych grupowań przemysłowych w marcu br. odnotowano spadek produkcji w skali roku. Produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych zmniejszyła się o 15,5%, dóbr inwestycyjnych - o 15,2% oraz nieznacznie dóbr związanych z energią - o 0,9%. Zwiększyła się natomiast produkcja dóbr konsumpcyjnych nietrwałych - o 4,1% oraz dóbr zaopatrzeniowych - o 1,8%,

Według wstępnych danych w marcu br., w stosunku do marca ub. roku, spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 16 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 28,6%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 15,9%, w produkcji mebli - o 14,7%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 11,1%, maszyn i urządzeń -  o 10,4%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 7,0%. Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z marcem ub. roku, wystąpił w 18 działach, m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych - o 39,7%, w produkcji papieru i wyrobów z papieru - o 9,9%, artykułów spożywczych - o 7,1%, chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 6,9%, urządzeń elektrycznych - 5,0%, wyrobów z metali - o 4,3%.

gus marzec 2020
0
Udostępniono
baza dostawcow
Siemens

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

MRS ELECTRONIC Sp. z o.o.
NESDESIGN Sp. z o.o.
CWS Polska
ABC Colorex Sp. z o.o.
Lubricant Polska Sp. z o.o.
Deltax Programming Sp. z o.o.