GEORG UTZ
Stokvis Tapes
1LOGISTICS ŻURALSKI
VIA
Aalberts
CABKA
26 stycznia 2021 r. URSUS S.A. w restrukturyzacji otrzymał od mBank S.A. datowany na 15.01.2021 dokument zatytułowany: "Oświadczenie Banku stwierdzające wystąpienie podstaw żądania zapłaty wierzytelności", dotyczący Umowy Kredytowej nr 05/032/12/D/LI o kredyt odnawialny w EUR z dnia 20.04.2012 r. wraz z późniejszymi zmianami dokonanymi w ramach aneksów do umowy.

Jak wskazano w oświadczeniu, powodem jego złożenia jest brak wypełnienia zobowiązań polegających na obowiązku spłaty wymagalnych wierzytelności Banku, wynikających z tytułu kredytu odnawialnego w EUR udzielonego na podstawie ww. umowy kredytowej.

W oświadczeniu wskazano, że w związku z upływem terminów zapłaty oznaczonych w umowie kredytowej, a także brakiem zapłaty, zobowiązania URSUS S.A. z tytułu kredytu udzielonego przez bank na podstawie Umowy Kredytowej, stały się wymagalne i na dzień 14.01.2021 r. włącznie wynoszą 2 801 458,23 EUR. W oświadczeniu wskazano również, że dłużnik jest zobowiązany do zapłaty dalszych stosownych odsetek za opóźnienie od dnia 15.01.2021 r. do dnia zapłaty.

Wskazano również, że w związku z brakiem zapłaty określonych w ww. oświadczeniu wierzytelności, mBank S.A. przysługuje prawo wystąpienia do sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności Aktowi notarialnemu z dnia 04.06.2018 r. (rep. A. nr 897/18), a następnie Bank może skierować sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego.

Przypomnijmy, że na początku stycznia URSUS S.A. w restrukturyzacji otrzymał od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oświadczenie o rozwiązaniu umowy pożyczki z dnia 29 maja 2014 r . i wezwanie dłużnika do zapłaty wierzytelności blisko 15,5 mln złotych oraz odsetek.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Alucrom Sp. z o. o.
Curtiss-Wright Surface Technolgies Sp. z o.o.
Holzverpackung Hüfingen Sp. z o.o.
1Logistics Żuralski Sp. z o.o.
Geo Globe Polska Sp z o.o.
Coro-Tech Sp. z o.o.