Stokvis Tapes
Takoni
VIA
Galvanopartners
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z ekspertami rynku pracy, przedstawicielami Rady Programowej ds. Kompetencji oraz Sektorowych Rad ds. Kompetencji wybrała laureatów konkursu Pracodawca Jutra.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 89 inicjatyw na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego w firmach. Pracodawcy, ubiegający się o nagrodę w konkursie, musieli wykazać, że podejmowane przez nich działania, mają charakter kompleksowy, zostały przygotowane w sposób przemyślany, a udział w nich faktycznie przyczynił się do zwiększenia wiedzy lub umiejętności pracowników. Gala wręczenia nagród laureatom, odbyła się 9 czerwca w Warszawie. Wręczono 5 nagród przyznanych przez Kapitułę Konkursu oraz 15 nagród branżowych przyznanych przez Kapituły Sektorowe utworzone przez rady sektorowe. Kapituły Sektorowe zdecydowały także o wyróżnieniu 3 inicjatyw.

Kategorie konkursu

Organizatorzy wyłonili zwycięzców w trzech kategoriach: „Rozwój pracownika”, „Dojrzałe kompetencje” oraz „Ambasador Edukacji”. Dodatkowo swoje nagrody przyznali przedstawiciele 15 Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

W pierwszej kategorii „Rozwój pracownika” zgłoszono projekty motywujące do rozwoju zawodowego kadry, programy podnoszące kompetencje zawodowe, szkolenia oraz inne inwestycje w poszerzanie umiejętności pracowników.

Kategoria „Dojrzałe kompetencje” była przeznaczona dla przedsiębiorców, tworzących inicjatywy dla pracowników powyżej 50. roku życia. Uwzględniono programy mentorskie, polegające na wykorzystaniu eksperckiej wiedzy doświadczonych pracowników, wymianie doświadczeń z podwładnymi na początku kariery zawodowej oraz przedsięwzięcia mające na celu zwiększanie szans i możliwości na rynku pracy osób powyżej 50. roku życia.

Zakres inicjatyw wchodzący w skład ostatniej kategorii „Ambasador edukacji” to wszystkie działania, które skupiły się na wspieraniu edukacji dzieci, młodzieży, studentów oraz na rozwoju kadry pracowników oświaty. Jest to m. in.: prowadzenie kursów i warsztatów w szkołach i na uczelniach, tworzenie lub wspieranie platform i aplikacji edukacyjnych, organizacja konkursów oraz staży, aranżowanie programów klas profilowych, przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla nauczycieli oraz zaangażowanie na rzecz zdobywania lub rozwoju kompetencji poszukiwanych na rynku pracy.

W kategorii Ambasador Edukacji w segmencie średnie i duże przedsiębiorstwa wybrano projekt zgłoszony przez Mercedes-Benz Manufacturing Poland.

Program „Girls Go Technology, czyli dziewczyny oswajają technologię” to autorski projekt Mercedes-Benz Manufacturing Poland. To cykl warsztatów, adresowanych do uczennic szkół średnich powiatu jaworskiego, których celem jest „oswojenie” technologii, przybliżenie nauk matematycznych, technicznych i inżynierii w przyjazny sposób. Program „Girls GO Technology” ma na celu zainteresowanie adresatek programu pracą w zawodach technicznych, stereotypowo uznawanych za „męskie”, bądź studiami na kierunkach STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Dane zebrane w trakcie trzech edycji programu „Girls GO Technology” uwidoczniły m.in duży wpływ czynników środowiskowych na decyzje zawodowe młodych kobiet, takich jak możliwości edukacji i pracy oraz wyobrażenia otoczenia o roli zawodowej czy pozycji kobiety w życiu społecznym. Najważniejsza konkluzja: uczennice spoza wielkomiejskich aglomeracji nie mają prawie żadnych wzorców kariery i przykładów kobiet sukcesu .
0
Udostępniono
Siemens
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Gotec Plastics Polska sp. z o.o.
Shapers’ Polska Sp. z o.o.
YETICO S.A.
Bodycote Polska Sp. z o.o.
Mondi Simet Sp. z o.o.
Bollhoff Technika Łączenia Sp. z o.o.