GEORG UTZ
Stokvis Tapes
1LOGISTICS ŻURALSKI
VIA
Aalberts
CABKA
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie podpisała umowę o współpracy z Mitsubishi Electric. Umowa dotyczy realizacji wspólnych prac na rzecz doskonalenia procesu kształcenia oraz prowadzenia wspólnych badań i projektów w obszarze rozwoju nowoczesnych technologii.

W uroczystym podpisaniu umowy w Sali Senatu uczestniczyli: ze strony Mitsubishi Electric przedstawiciele oddziału krakowskiego firmy, Łukasz Sendecki – Marketing and Technical Support Deputy Manager i Jacek Taczała - Automotive Business Development Manager oraz ze strony PWSZ w Nysie, prof. Przemysław Malinowski - Rektor PWSZ w Nysie, dr inż. Piotr Chwastyk - Dyrektor Regionalnego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie, dr inż. Jacek Tomasiak – Dyrektor Centrum Badawczo-Edukacyjnego Zrównoważonego Rozwoju PWSZ w Nysie.

Mitsubishi Electric to światowy lider w produkcji sprzętu elektrycznego i elektronicznego zapewniającego niezawodne rozwiązania wspierające rozwój nowych technologii. Dzięki posiadaniu własnych licznych ośrodków badawczo-rozwojowych firma Mitsubishi Electric efektywnie rozwija rozwiązania dla Przemysłu 4.0, którego celem jest pełna automatyzacja, robotyzacja i cyfryzacja produkcji. Rozwiązania oferowane przez Mitsubishi Electric w dziedzinie elektroniki, komunikacji cyfrowej, przetwarzania i analizy danych, przetwarzania danych przestrzennych, mechatroniki i technologii optymalizacyjnych przyczyniają się do rozwoju wielu branż światowego przemysłu.


Idea zrównoważonego rozwoju została zawarta w strategii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Dotyczy to zarówno promowania zrównoważonego rozwoju w społeczeństwie oraz poszerzania programów nauczania o jej elementy, jak i dostosowania Uczelni do funkcjonowania zgodnie z jej zasadami. Wdrożenie certyfikowanych systemów zarządzania jakością, środowiskiem i energia są podstawą do dalszych działań.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Mabuchi Motor Poland Sp. z o.o.
Holzverpackung Hüfingen Sp. z o.o.
Gergonne Polska  Sp. z o.o.
Silbertest
Brökelmann Polska Sp. z o.o.
Coro-Tech Sp. z o.o.