Takoni
Stokvis Tapes
Galvanopartners
VIA
Mercedes Benz Manufacturing Poland wybrał Narodowe Centrum Badań Jądrowych jako partnera w badaniach materiałowych dotyczących zużywania się narzędzi do obróbki elementów silników.

Ekspertyzę przeprowadzi zespół naukowców działającego w NCBJ Centrum Doskonałości NOMATEN. Wyzwanie technologiczne, które dzięki współpracy z NCBJ i NOMATEN zamierza rozwiązać fabryka w Jaworze, to niejednorodność narzędzi ceramicznych stosowanych do procesu honowania cylindrów, tzn. zbyt szybkiego zużywania się narzędzi i odkładania się w nich niepożądanych pozostałości po obróbce.

Badaniami kierować będą prof. Łukasz Kurpaska, szef grupy badawczej Functional Properties, oraz dr Iwona Jóźwik, szefowa grupy badawczej Materials Characterization. Do przygotowania ekspertyzy zostanie wykorzystana najnowsza infrastruktura zainstalowana w ub. roku w NOMATEN: m.in. dyfraktometr rentgenowski, badający w sposób nieniszczący niektóre właściwości mechaniczne materiału oraz jeden z najnowocześniejszych w Polsce skaningowy mikroskop elektronowy (SEM).

"NOMATEN przeprowadzi dla Mercedesa m.in. badania makroskopowe powierzchni elementów ceramicznych przed i po eksploatacji, badania mikrostrukturalne, składu chemicznego i fazowego w wybranych obszarach powierzchni narzędzi, analizę fazową metodą dyfrakcji rentgenowskiej, badania topografii powierzchni elementów ceramicznych oraz badania mechaniczne tych elementów" – wylicza prof. Paweł Sobkowicz, dyrektor ds. organizacji działalności naukowej w Centrum Doskonałości NOMATEN.

Thomas Kaiser, dyrektor ds. produkcji i utrzymania ruchu fabryki w Jaworze, wszedł w skład Sieci Doradców Przemysłowych NOMATEN, której zadaniem jest rozwijanie dobrych praktyk związanych ze współpracą firm z jednostkami badawczymi. W tym gremium są również przedstawiciele m.in. przemysłu chemicznego, budowlanego oraz energetycznego.

NOMATEN to przedsięwzięcie Narodowego Centrum Badań Jądrowych we współpracy z Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives (CEA - Francja) oraz Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy (VTT - Finlandia). Projekt otrzymał dla swojej działalności długofalowe wsparcie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) oraz Komisji Europejskiej. Priorytetem NOMATEN są badania nad materiałami odpornymi na ekstremalne warunki (wysokie temperatury, korozję, promieniowanie) do zastosowań w przemyśle jądrowym, energetycznym, chemicznym metalurgicznym, a także opracowanie nowoczesnych radiofarmaceutyków.
0
Udostępniono
baza dostawcow
Siemens

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

ProfilGate
Bollhoff Technika Łączenia Sp. z o.o.
Deltax Programming Sp. z o.o.
NESDESIGN Sp. z o.o.
Impel Group
TIMRET Sp. z o.o.