Takoni
Stokvis Tapes
Galvanopartners
VIA
Zarząd Boryszew S.A. podał aktualizacją informacji na temat aktywów Grupy Boryszew Automotive Plastic, a dokładnie spółek działających na terenie Niemiec.

"
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 roku dotyczącego złożenia wniosków w sprawie ogłoszenia upadłości spółek pośrednio zależnych Boryszew Oberflächentechnik Deutschland GmbH oraz Boryszew Formenbau Deutschland GmbH, Zarząd Boryszew S.A, ("Spółka, Emitent") informuje, iż w dniu 2 lipca 2024 roku Emitent otrzymał z sądu okręgowego w Neuruppin pisma datowane na dzień 1 lipca 2024 roku o otwarciu z tym samym dniem postępowania upadłościowego wobec Boryszew Oberflächentechnik Deutschland GmbH (Niemcy) oraz Boryszew Formenbau Deutschland GmbH (Niemcy), pod zarządem własnym, zgodnie z niemieckim prawem upadłościowym.

O kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z ww. procesem Emitent będzie informował w trybie właściwych raportów."

Boryszew Oberflächentechnik Deutschland GmbH z siedzibą w Prenzlau jest dostawcą komponentów z tw. sztucznych. Natomiast Boryszew Formenbau Deutschland GmbH z siedzibą w Doberschau-Gaußig jest producentem form wtryskowych.
0
Udostępniono
Siemens
MotoSolutions

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Lubricant Polska Sp. z o.o.
PLAST-MET Automotive Systems Sp. z o.o.
METCHEM Sp. z o.o.
GABEC
WOLMOT Sp. z o.o.
Bodycote Polska Sp. z o.o.