Stokvis Tapes (do 14 lipca 2020)
Georg Utz (do 07 lipca 2020)
VIA (do 31.12.2020)
Testo (do 6 kwietnia 2020)
Hauck Heat Treatment (do 05.12.2020)
Rosnące zagrożenie rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa oraz jego pośrednie skutki w postaci przerwania łańcucha dostaw sukcesywnie przyczyniają się do wstrzymywania produkcji w największych europejskich fabrykach samochodów.

W związku z aktualną sytuacją w branży, zarząd spółki Pilkington Automotive Poland opracował obowiązujący do 27 marca krótkookresowy plan produkcji, który uwzględnia ograniczenia działalności w wybranych obszarach firmy. Ta tymczasowa decyzja została poparta wnikliwą analizą naszego bezpośredniego otoczenia biznesowego.Dynamika obecnej sytuacji wymaga gotowości na elastyczność w zależności od zmieniających się warunków. Dlatego na bieżąco będziemy śledzić jej rozwój oraz informować o wszelkich zmianach i dalszych decyzjach.

Pilkington Automotive Poland to dwa zakłady produkcyjne w Sandomierzu i Chmielowie. Spółka jest dostawcą szyb samochodowych do aut wielu koncernów motoryzacyjnych.

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

 PLAST-MET Automotive Systems Sp. z o.o.
item Polska Sp. z o. o.
ARENA COMET SCS Polska Sp. z o.o.
GABEC
BWI Poland Technologies Sp. z o.o.
SIROPOL Sp. z o. o.