3 marca br. w spółce Marelli Bielsko-Biała Poland Sp. z o.o. zostało zawarte porozumienie płacowe na rok 2020.


Pracownicy otrzymają średnio 290 zł brutto miesięcznie od 1 marca 2020 r. oraz wraz z wynagrodzeniem za miesiąc marzec zostanie wypłacona nagroda w wysokości 580 zł brutto.

Nagroda przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę oraz osobom świadczącym pracę na rzecz spółki za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej.

Marelli Bielsko-Biała Poland jest dostawcą elementów zawieszenia i amortyzatorów.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

A. Berger Polska Sp. z o. o.
Alucrom Sp. z o. o.
MX norm Sp. z o.o.
Trojan Manufacturing (UK) Ltd
PHU BOMI Michalina Kołcz
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego - Poznań Sp. z o.o.