Blisko 9 mln złotych - tyle kosztuje utworzenie i wyposażenie centrum badawczo-rozwojowego dotyczącego zaawansowanych technologii lekkich, które powstaje w Centrum Projektowym Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich Politechniki Opolskiej.

Realizacja projektu pozwoli nie tylko na rozwój naukowy i badawczy w regionie, ale także przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstw, zatrudnienia i wyszkolenia kolejnych specjalistów, wzrostu liczby wdrożeń i uzyskiwanych patentów, rozwoju współpracy z jednostkami naukowymi w kraju i zagranicą, oraz do wzrostu potencjału regionu jako miejsca lokowania przyszłych inwestycji - tłumaczy Grzegorz Stankiewicz, główny specjalista ds. współpracy z biznesem Centrum Projektowego Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich Politechniki Opolskiej, które realizuje projekt wart prawie 9 mln zł.

Dzięki temu w Politechnice Opolskiej powstaje centrum badawczo-rozwojowe, w którym będą prowadzone badania naukowe dotyczące wypracowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych i produktowych w obszarze zaawansowanych technologii lekkich dedykowane m.in. dla branży motoryzacyjnej.

W centrum powstaną trzy laboratoria badawcze: stanowisko do wieloosiowych badań zmęczeniowych w szerokim zakresie temperatur, w którym znajdzie się m.in.: wieloosiowa maszyna zmęczeniowa hydrauliczna wraz z oprzyrządowaniem i specjalistycznym oprogramowaniem; laboratorium oceny materiałów i struktur, na wyposażeniu, którego będzie m.in.: maszyna współrzędnościowa pomiarowa wraz z mobilnym skanerem, skaningowy mikroskop elektronowy, nanotwardościomierz; laboratorium ocen środowiskowych wzbogacone o m.in.: komorę klimatyczną, komorę solną, komorę starzeniową, czy też spektrometr.

Plany zakupowe związane z wyposażeniem laboratoriów poprzedziły spotkania i rozmowy bezpośrednie z przedstawicielami przemysłu z całego kraju, mające na celu zapoznanie się z zapotrzebowaniem firm na aparaturę i obszarem badawczym, który najbardziej interesuje przedsiębiorstwa. Po zrealizowaniu projektu będziemy mogli świadczyć komercyjne usługi kompleksowo w jednym miejscu, bazując na nowoczesnym i unikalnym sprzęcie laboratoryjnym - zapowiada Grzegorz Stankiewicz.

Obecnie trwa zakup aparatury do centrum. W budynku Wydziału Mechanicznego przygotowywane są sale laboratoryjne m.in. pod względem wymagań technicznych.

Projekt pt.: „Centrum Projektowe Zaawansowanych Technologii Lekkich” dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020, działanie 1.2 - Infrastruktura B + R.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

PID-MILL Piotr Dydio
Alucrom Sp. z o. o.
Myzer Sp. z o.o.
KLG Sp. z o.o.
Februko Sp. z .o.o.
MM Systemy Sp. z o.o.