Stokvis Tapes
VIA
Aalberts
Cromodora Wheels rezygnuje z rządowego grantu i wstrzymuje realizacje inwestycji w Kielcach do czasu normalizacji zamówień. Jak wyglądała ta inwestycja w szczegółach?

W listopadzie 2020 roku zostało ogłoszone, że włoski producent felg aluminiowych Cromodora Wheels wybuduje swoją fabrykę w Kielcach.

Budowa nowego zakładu tego dostawcy motoryzacyjnego (Cromodora Wheels ma zakłady we Włoszech i w Czechach) powiązana jest z ogłoszoną w styczniu 2020 roku długoterminową współpracą z Audi. W jej ramach Cromodora Wheels miała wybudować zakład we Wschodniej Europie.

Początkowe założenia zakładały, że budowa fabryki, w której docelowo miało znaleźć pracę nawet 400 osób, ruszy w 2021 roku.

W listopadzie 2020 roku włoska firma kupiła działkę przy ulicy Olszewskiego o powierzchni 10 hektarów. Rok później została zawarta umowa o udzielenie pomocy publicznej na inwestycję Cromodora Wheels. Firma zobowiązała się do inwestycji w zakład w Kielcach co najmniej 628 mln zł. Rząd RP udzieli Cromodora Wheels w latach 2022-2026 wsparcia w formie dotacji celowej z tytułu poniesienia kosztów inwestycji, w maksymalnej kwocie 66,91 mln zł.

Na początku lutego 2022 roku Prezydent Miasta Kielce zatwierdził projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielił pozwolenia na budowę fabryki przy ul. Olszewskiego. Od tego czasu nie pojawiły się żadne informacje o realizacji kolejnych prac związanych z przygotowaniami do inwestycji.

W lipcu AutomotiveSuppliers.pl wystosowało do Min. Rozwoju i Technologii zapytanie dotyczące realizacji decyzji o wsparciu. Otrzymaliśmy odpowiedź o następującej treści: „23 czerwca 2021 roku Cromodora Wheels sp. z o.o. uzyskała decyzję o wsparciu, na realizację inwestycji polegającej na utworzeniu nowego zakładu produkcji felg aluminiowych dla branży motoryzacyjnej w woj. świętokrzyskim w Kielcach. Przedsiębiorca nie skorzystał jednak z pomocy publicznej w ramach uzyskanej decyzji o wsparciu, dlatego też 24 maja 2022 br. na wniosek przedsiębiorcy stwierdzono wygaśnięcie ww. decyzji.”

Skierowaliśmy następnie zapytanie do włoskiej firmy, na które nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi. Jednak przed kilkoma dniami do świętokrzyskich mediów dotarł list podpisany przez prezesa Cromodora Wheels, p. Donato Di Gilio. „W nawiązaniu do informacji medialnych, które pojawiły się w ostatnich tygodniach na temat inwestycji naszej Spółki w Kielcach, uważam za konieczne doprecyzowanie że, kielecka inwestycja włoskiej Grupy Cromodora Wheels, działającej w branży motoryzacyjnej, nie została anulowana. Ze względu na kryzys makroekonomiczny, który negatywnie wpłynął na łańcuch dostaw sektora motoryzacyjnego w Europie, najpierw w wyniku pandemii, a następnie konfliktu zbrojnego na Ukrainie, fizyczna realizacja inwestycji została jedynie wstrzymana do czasu normalizacji zamówień”, informuje prezes włoskiej firmy.

Inwestor nie precyzuje o ile przesunięty w czasie jest projekt. „Cromodora Wheels deklaruje całą chęć sfinalizowania inwestycji i rozpoczęcia produkcji w Kielcach, gdy tylko ustąpią niekorzystne warunki zewnętrzne, niezależne od woli i możliwość racjonalnej prognozy Grupy.”
0
Udostępniono
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

WAMECH P. A. WĄSIK Sp. J.
MTM Mycie Przemysłowe Sp. z o.o.
CVGS Sp. z o.o. Sp. k.
Seifert Polska Sp. z o.o.
Bodycote Polska Sp. z o.o.
Gergonne Polska  Sp. z o.o.