Automotive CEE Day 2020
Stokvis Tapes (do 14 lipca 2020)
Georg Utz (do 07 lipca 2020)
GALWANO PARTNERS do 03.02.2020
ITA do 31.01.2020
Hauck Heat Treatment (do 05.12.2020)
Przemysł motoryzacyjny to jeden z dwóch najważniejszych sektorów polskiej gospodarki. Branża ta z powodu silnego powiązania z rynkami Europy Zachodniej jest również barometrem aktualnej koniunktury.

Najnowsze wyniki motoryzacji w naszym kraju, choć są w wielu aspektach najwyższe w historii, wskazują, że w ostatnich miesiącach dynamika osłabła. Źle wróży to branży na III i IV kwartał 2019 roku.

Produkcja sprzedana
W okresie styczeń-czerwiec br. produkcja sprzedana w grupie PKD 29 (produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep) przekroczyła wartość 84 mld złotych. W porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. nastąpił wzrost o 4,3 proc. To najwyższa wartość w historii dla tej grupy PKD.

Produkcja sprzedana przemysłu motoryzacyjnego
(zakłady pow. 9 zatrudnionych)
1H 2019 1
 Źródło: AutomotiveSuppliers.pl na podstawie danych GUS

Bliższe informacje przynosi analiza wyników w grupie firm średnich i dużych (powyżej 49 osób). O wzroście w pierwszych dwóch kwartałach 2019 r. zdecydowały wyniki producentów pojazdów i silników (PKD 29.1), którzy zwiększyli produkcję sprzedaną o 6,7 proc. (30,8 mld złotych) oraz producentów przyczep i naczep (PKD 29.2) - z wynikiem wyższym od zeszłorocznego o 3,2 proc. (2,8 mld złotych).

Produkcja sprzedana - producenci części i akcesoriów
(pow. 49 zatrudnionych)
1H 2019 1
 Źródło: AutomotiveSuppliers.pl na podstawie danych GUS

W sektorze producentów części i akcesoriów (PKD 29.3) nastąpił symboliczny wzrost o 0,1 proc. do 49,93 mld złotych. To rekordowa wartość. - Należy jednak podkreślić, że wzrost w tej grupie po I kwartale wyniósł 2,0 proc. Spadek do poziomu 0,1 proc. po dwóch kwartałach wskazuje jednoznacznie, że w II kwartale 2019 r. nastąpił spadek o około 1 proc. - mówi Rafał Orłowski, Partner w firmie analitycznej AutomotiveSuppliers.pl. - To pierwsza oznaka, że przemysł motoryzacyjny odczuwa pierwsze oznaki spowolnienia.

Po I półroczu 2018 r. na producentów części i akcesoriów (PKD 29.3) przypadło 57,4 proc. całości produkcji sprzedanej (spadek w ciągu 12 miesięcy o 1,6 punktu procentowego), na producentów pojazdów (PKD 29.1) 38,24 proc. (wzrost o 1,5 punktu procentowego) a na producentów przyczep i naczep (PKD 29.2) 3,52 proc.

Zatrudnienie
Po I półroczu 2019 roku w zakładach produkcyjnych pojazdów i silników, przyczep i naczep oraz części i akcesoriów, zatrudniających więcej niż 9 osób (PKD 29) przeciętne zatrudnienie1 wyniosło 210,3 tys. osób. To o 8,6 tys. więcej (+4,3 proc.) niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Uzyskany poziom przeciętnego zatrudnienia jest najwyższy w historii przemysłu motoryzacyjnego w naszym kraju.

Przeciętne zatrudnienie w przemyśle motoryzacyjnym
(pow. 9 zatrudnionych)
1H 2019 1
 Źródło: AutomotiveSuppliers.pl na podstawie danych GUS

W grupie firm średnich i dużych (powyżej 49 osób) przeciętne zatrudnienie wzrosło o 5,5 tys. osób (+2,9 proc.) do 199,7 tys. W tej grupie firm najwięcej miejsc pracy nadal generują producenci części i akcesoriów - po I półroczu br. przeciętne zatrudnienie wyniosło 154,2 tys. zatrudnionych (+1,2 tys., +0,8 proc.). - Należy zwrócić uwagę na dwa fakty. Po pierwsze, ustanowiono w tej grupie nowy rekord liczby miejsc pracy - zaznacza Małgorzata Zborowska-Stęplewska, Partner w AutomotiveSuppliers.pl. - Po drugie, wzrost zatrudnienia u dostawców komponentów został jednak praktycznie wyhamowany. Nowe miejsca pracy tworzone są w głównej mierze przy nowych projektach inwestycyjnych natomiast działający już w Polsce producenci w wielu przypadkach zamrażają procesy rekrutacyjne.

Przeciętne zatrudnienie - producenci części i akcesoriów
(pow. 49 zatrudnionych)
1H 2019 1
 Źródło: AutomotiveSuppliers.pl na podstawie danych GUS

Wzrost o 3,5 tys. do 34 tys. odnotowano u producentów pojazdów i silników. Tak znaczący wzrost (+11.6 proc.) należy wiązać przede wszystkim z realizowanymi projektami w produkcję nowych jednostek napędowych w zakładach Toyoty, PSA/Opla i Mercedesa. Wyższe przeciętne zatrudnienie dotyczy także producentów przyczep i naczep. Po I półroczu 2019 r. wynosiło ono 11,5 tys., o 7,3 proc. więcej (+0,5 tys.) niż w analogicznym okresie zeszłego roku.

AutomotiveSuppliers.pl podkreśla, że dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny nie odzwierciedlają w pełni realnego poziomu zatrudnienia w przemyśle motoryzacyjnym w Polsce. Do uzyskanego wyniku tys. należy doliczyć zatrudnionych w firmach ujętych w innych grupach PKD (m.in. przetwórstwo tw. sztucznych, produkcja szyb, produkcja opon, praca tymczasowa, sortowanie części i in.) a pracujących na rzecz przemysłu motoryzacyjnego w Polsce. AutomotiveSuppliers.pl szacuje tę wartość na kolejnych 60-70 tys. osób.

Eksport
W pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku eksport przemysłu motoryzacyjnego z Polski osiągnął poziom 14,4 mld euro, o 5,68 proc. więcej (+0,77 mld euro) niż rok wcześniej. To najwyższy wynik dla tego okresu roku w dotychczasowej historii sektora.

Eksport przemysłu motoryzacyjnego
1H 2019 1
 Źródło: AutomotiveSuppliers.pl na podstawie danych Eurostat

Najważniejszym zagranicznym partnerem są Niemcy (29,64 proc. całości). Eksport na ten rynek był o niespełna 1 proc. niższy (-0,98 proc.) niż przed rokiem. Kolejne miejsca należą do: Włoch (7,85 proc. całości, +4,97 proc.) oraz Czech (7,63 proc., -1,37 proc.).

Eksport części i akcesoriów wyniósł 6,68 mld euro, o 2,98 proc. więcej niż przed rokiem. Na części i akcesoria przypadło 46,3 proc. całego eksportu przemysłu motoryzacyjnego. W porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku udział tej grupy produktów spadł o 1,22 punktu procentowego. Największym rynkiem nadal pozostają Niemcy (33,64 proc. całości, -4,39 proc.). Kolejnymi odbiorcami są: Czechy (8,99 proc., +2,65 proc.) i Słowacja (7,17 proc., +14,48 proc.).

- Choć także w eksporcie mamy nowy rekord to wyniki z końca I półrocza świadczą o nadchodzącym spowolnieniu - zaznacza Rafał Orłowski. - W czerwcu wartość eksportu części i akcesoriów były niższa o uzyskanej rok wcześniej o blisko 3 proc. W dużym stopniu przyczynił się do tego malejący i to w znaczący sposób eksport komponentów do Niemiec (-15,7 proc.).

Eksport części i akcesoriów motoryzacyjnych
1H 2019 1
 Źródło: AutomotiveSuppliers.pl na podstawie danych Eurostat

Podsumowanie
Wyniki I półrocza 2019 r. osiągnięte przez przemysł motoryzacyjny w Polsce doskonale odzwierciedlają zachodzące w ostatnich miesiącach zmiany. Z jednej strony, branża zanotowała w I kwartale najwyższe w historii wyniki (produkcja sprzedana, przeciętne zatrudnienie oraz eksport). Wzrost ten był na tyle wysoki, że pomimo gorsze dynamiki w II kwartale, całe I półrocze również było rekordowe.

Z drugiej strony, miesięczne wyniki za czerwiec jasno wskazują, że wzrosty zastępuje trend spadkowy. - W ostatnim miesiącu I półrocza spadł nie tylko eksport części i akcesoriów ale także samochodów osobowych - mówi Rafał Orłowski. Widać także zmianę w eksporcie silników spalinowych - we wcześniejszych miesiącach eksport tego typu jednostek napędowych był wyższy o ponad 200 proc. - W czerwcu dynamika wzrostu spadła o połowę - dodaje analityk z AutomotiveSuppliers.pl.

Przemysł motoryzacyjny w Polsce jest silnie powiązany z europejskimi odbiorcami. Szczególne ważne są Niemcy, które są największym producentem pojazdów w Unii Europejskiej. W I półroczu tego roku produkcja aut za naszą zachodnią granicą była niższa o 12 proc. w stosunku do tego samego okresu 2018 r. Spadek ten wpłynął negatywnie na wyniki eksportu części i akcesoriów z Polski.

Produkcja motoryzacyjna w Niemczech i w innych krajach (np. Wlk. Brytania) spada także w III kwartale. Przekłada się to na niższe wolumeny zamówień jakie realizują obecnie firmy motoryzacyjne w naszym kraju. Dlatego AutomotiveSuppliers.pl zakłada, że w wyniki produkcji sprzedanej w III i IV kwartale br. będą gorsze od osiągniętych w analogicznym czasie zeszłego roku. Tym samym całoroczna produkcja sprzedana może być niższa rekordowej z 2018 roku. Wielkość eksportu branży w całym 2019 r. może oscylować na zeszłorocznym rekordowym poziomie. Jednak eksport (jak i produkcja sprzedana) części i akcesoriów będzie finalnie o kilka procent niższy niż 2018 r.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

GEFCO Polska
item Polska Sp. z o. o.
KNAUF Industries Polska Sp. z o.o.
System Barosz Gwimet Sp. z o. o.
Galwanizer Sp. z o.o.
Geo Globe Polska Sp z o.o.