Stokvis Tapes (do 14 lipca 2020)
Georg Utz (do 07 lipca 2020)
VIA (do 31.12.2020)
Hauck Heat Treatment (do 05.12.2020)
W dniu 16 stycznia 2020 r. RAFAKO S.A. zawarło z Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (ARP) porozumienie, które określa zasady współpracy mającej doprowadzić do sprzedaży wydzielonej części przedsiębiorstwa lub udziałów w kapitale zakładowym spółki celowej RAFAKO E-Bus.

W porozumieniu RAFAKO przyznało wyłączność w zakresie negocjacji oraz przeprowadzenia transakcji ARP do 30 czerwca 2020 r.

W połowie października ubiegłego roku RAFAKO zdecydowało o utworzeniu oddziału w Solcu Kujawskim, którego zadaniem jest produkcja i sprzedaż pojazdów elektrycznych oraz prace badawczo-rozwojowe.

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

SHOT BLASTING Sp. z o.o.
Elkom Trade S.A.
Brökelmann Polska Sp. z o.o.
ARENA COMET SCS Polska Sp. z o.o.
ecocolor sp. z o.o.  KTL-kataforeza
CAMdivision Sp. z o.o.