Stokvis Tapes
VIA
Endego
Hutchinson Poland to ponad 8 000 pracowników zatrudnionych w 7 zakładach produkcyjnych zlokalizowanych w Centralnej i Południowej Polsce. Znaczna część naszego zespołu to obywatele Ukrainy w związku z tym sytuacja wywołana konfliktem zbrojnym za wschodnią granicą stała się dla nas nie tylko sprawdzianem ludzkiej wrażliwości, siły i solidarności zespołu, ale również impulsem do realizacji wielu inicjatyw, które w większości przyjęły wymiar ogólnopolski.

Niemal natychmiast uruchomiliśmy wewnętrzną infolinię ukierunkowaną na bezpośrednią komunikację z pracownikami potrzebującymi wsparcia dla swoich rodzin i bliskich. W odpowiedzi na poszczególne zgłoszenia podjęliśmy szereg akcji, w tym między innymi pośredniczyliśmy w poszukiwaniu mieszkań, oferowaliśmy pracę i pomoc w legalizacji zatrudnienia, prowadziliśmy zbiórki odzieży, leków i środków opatrunkowych a także zakupiliśmy ponad 100 plecaków wraz z wyposażeniem dla dzieci, które przyjechały z Ukrainy do Żywca.

Z każdym kolejnym dniem wojny fala wsparcia wśród pracowników przybierała na sile. W odpowiedzi na zaangażowanie pracowników oraz zainteresowanie udziałem w akcjach pomocowych za priorytet przyjęliśmy organizację działań ukierunkowanych na realne potrzeby. W związku z tym Dyrekcja poszczególnych zakładów Hutchinson zgodnie podjęła decyzję o nawiązaniu współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem (PCK). Poza wsparciem finansowym udostępniliśmy PCK powierzchnię magazynową na bieżące potrzeby związane z gromadzeniem ekwipunku dla potrzebujących oraz wspólnymi siłami zorganizowaliśmy wyjątkowy punkt pomocowy przy przejściu granicznym w Medyce. Niemal z dnia na dzień stworzyliśmy międzyzakładową społeczność wolontariuszy, którzy bez względu na pogodę, porę dnia czy nocy byli gotowi udzielać pomocy uchodźcom przekraczającym granicę.

W Medyce działaliśmy w kilkuosobowych zespołach, które rotowały między sobą co kilka dni zapewniając nieprzerwaną pomoc osobom wykazującym trudności w samodzielnym przekroczeniu granicy. Pozornie drobne czynności takie jak wsparcie w przeniesieniu bagażu, wzięcie na ręce małego dziecka czy pomoc osobom starszym w przejściu kolejnych metrów okazały się bezcenne.

Z perspektywy czasu wolontariat w Medyce okazał się naszym wspólnym sukcesem nie tylko
ze względu na wymierną pomoc udzieloną uchodźcom oraz służbom, które na co dzień stacjonują przy granicy polsko – ukraińskiej, ale także z uwagi na niezwykłe poczucie jedności w obliczu tragedii mieszkańców Ukrainy.

Wspólne działania oraz związane z nimi doświadczenia po raz kolejny utwierdziły nas w przekonaniu, że siłą są ludzie.

We make it possible TOGETHER!
0
Udostępniono
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o
Galwanizer Sp. z o.o.
Craemer GmbH
FABER CNC
WAMECH P. A. WĄSIK Sp. J.
Wirthwein Polska Sp. z o.o.