Tool-Shop 2019
MotoSolutions do 22.11
VIA (do 31 grudnia 2019 r.)
Georg Utz (do 31 grudnia 2019)
MTM 12 MC od uruchomienia
TUV SUD (do 30 listopada 2019 r.)
ITA do 31.01.2020
GALWANO PARTNERS do 03.02.2020
5 lipca 2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Min. Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) a Zakładem Produkcji Samochodów Sp. z o.o., w której 100 proc. udziałów ma Opel Automobile GmbH.

Umowa dotyczy udzielenia pomocy publicznej w formie dotacji celowej dla inwestycji, polegającej na budowie w latach 2018-2022 zakładu produkującego nową generację samochodów użytkowych w Gliwicach.

Inwestor zobowiązał się do:
 • utworzenia w związku z inwestycją najpóźniej do 31 grudnia 2022 r., co najmniej 301 nowych miejsc pracy, w przeliczeniu na pełne etaty w stosunku do średniego zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, które wynosiło 0 etatów, z zastrzeżeniem, że do liczby miejsc pracy utworzonych w związku z inwestycją zaliczane będą miejsca pracy powstałe od dnia złożenia wniosku;
 • utrzymania każdego utworzonego miejsca pracy przez okres co najmniej 5 lat od dnia jego utworzenia;
 • poniesienia najpóźniej do 31 grudnia 2022 r., kosztów Inwestycji w wysokości co najmniej 1 mld 134 mln zł; w podziale:
  • 2019 r. - 148 mln 848 tys. zł
  • 2020 r. - 552 mln 132 tys. zł
  • 2021 r. - 365 mln 232 tys. zł
  • 2022 r. - 67 mln 788 tys. zł
 • utrzymania w województwie śląskim, inwestycji o wartości początkowej przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji inwestycji;

Minister MPiT udzieli przedsiębiorcy w latach 2022-2023 wsparcia w formie dotacji celowej z tytułu poniesienia kosztów Inwestycji w maksymalnej kwocie 78,75 mln zł. Pomoc zostanie wypłacona w częściach:
1) w roku 2022 w kwocie nie wyższej niż 20 mln zł;
2) w roku 2023 w kwocie nie wyższej niż 58,75 mln zł.

Zgodnie z majową zapowiedzią Groupe PSA fabryka w Gliwicach, której budowa już trwa, ma wytwarzać 100 tys. pojazdów użytkowych rocznie.

Od 8 lipca br. spółka Zakład Produkcji Samochodów Sp. z o.o. nosi nazwę PSA Manufacturing Poland Sp. z o.o.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

A. Berger Polska Sp. z o. o.
 bekuplast S.A.
 RGH Rubber & Plastics Ltd
Wirthwein Polska Sp. z o.o.
ITA Sp. z o. o. Sp. k.
 TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.