Georg Utz (do 31 grudnia 2019)
Stokvis Tapes (do 8 styczeń 2020)
GALWANO PARTNERS do 03.02.2020
VIA (do 31 grudnia 2019 r.)
MTM (do 10. stycznia 2020)
Hauck Heat Treatment (do 05.12.2020)
ITA do 31.01.2020
5 lipca 2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Min. Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) a Zakładem Produkcji Samochodów Sp. z o.o., w której 100 proc. udziałów ma Opel Automobile GmbH.

Umowa dotyczy udzielenia pomocy publicznej w formie dotacji celowej dla inwestycji, polegającej na budowie w latach 2018-2022 zakładu produkującego nową generację samochodów użytkowych w Gliwicach.

Inwestor zobowiązał się do:
 • utworzenia w związku z inwestycją najpóźniej do 31 grudnia 2022 r., co najmniej 301 nowych miejsc pracy, w przeliczeniu na pełne etaty w stosunku do średniego zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, które wynosiło 0 etatów, z zastrzeżeniem, że do liczby miejsc pracy utworzonych w związku z inwestycją zaliczane będą miejsca pracy powstałe od dnia złożenia wniosku;
 • utrzymania każdego utworzonego miejsca pracy przez okres co najmniej 5 lat od dnia jego utworzenia;
 • poniesienia najpóźniej do 31 grudnia 2022 r., kosztów Inwestycji w wysokości co najmniej 1 mld 134 mln zł; w podziale:
  • 2019 r. - 148 mln 848 tys. zł
  • 2020 r. - 552 mln 132 tys. zł
  • 2021 r. - 365 mln 232 tys. zł
  • 2022 r. - 67 mln 788 tys. zł
 • utrzymania w województwie śląskim, inwestycji o wartości początkowej przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji inwestycji;

Minister MPiT udzieli przedsiębiorcy w latach 2022-2023 wsparcia w formie dotacji celowej z tytułu poniesienia kosztów Inwestycji w maksymalnej kwocie 78,75 mln zł. Pomoc zostanie wypłacona w częściach:
1) w roku 2022 w kwocie nie wyższej niż 20 mln zł;
2) w roku 2023 w kwocie nie wyższej niż 58,75 mln zł.

Zgodnie z majową zapowiedzią Groupe PSA fabryka w Gliwicach, której budowa już trwa, ma wytwarzać 100 tys. pojazdów użytkowych rocznie.

Od 8 lipca br. spółka Zakład Produkcji Samochodów Sp. z o.o. nosi nazwę PSA Manufacturing Poland Sp. z o.o.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Essentra Sp. z o. o.
Silesia Plastics s.c.
GABEC
 bekuplast S.A.
KNAUF Industries Polska Sp. z o.o.
ITA Sp. z o. o. Sp. k.