Stokvis Tapes
1LOGISTICS ŻURALSKI
Manutan
VIA
Aalberts
CABKA
Sigfox
12 lipca br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych.

Projekt został przedłożony przez ministra klimatu i środowiska.

Ustawa da czasową możliwość dokonywania zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - położonych w Jaworznie i Stalowej Woli oraz terenów Skarbu Państwa z nimi sąsiadujących - na inne lasy, grunty lub nieruchomości, na których jest możliwe prowadzenie gospodarki leśnej.

Chodzi o rozwiązanie problemów z pozyskaniem lokalizacji dla inwestycji uzasadnionych potrzebami i celami polityki państwa związanej ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem projektów dotyczących energii, elektromobilności czy transportu, czytamy w wydanym komunikacie KPRM.

W ciągu 2 lat od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy możliwe będzie dokonywanie zamiany nieruchomości, położonych w Jaworznie i Stalowej Woli oraz terenów Skarbu Państwa z nimi sąsiadujących, w celu lokalizacji inwestycji uzasadnionych potrzebami i celami polityki państwa. KPRM argumentuje, że chodzi o wspieranie rozwoju wdrażania projektów dotyczących energii, elektromobilności lub transportu, służących upowszechnianiu nowych technologii. Co ciekawe rozwiązanie ma dotyczyć także poprawy jakości powietrza albo uzasadnionych potrzebami strategicznej produkcji dla obronności państwa, wysokich technologii elektronicznych i procesorów, innowacyjnej technologii wodorowej, lotnictwa, motoryzacji oraz przemysłu tworzyw sztucznych.

Specustawa, której rozwiązania wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, ma pomóc w budowie fabryki IZERY. W grudniu zeszłego roku spółka ElectroMobility Poland (EMP) poinformowała, że fabryka samochodów elektrycznych ma powstać na terenie miasta Jaworzna a wkopanie kamienia węgielnego nastąpi pod koniec 2021 roku. Problemem jest działka pod planowaną inwestycję, na której obecnie rośnie las. W maju w Sejmie przepadł projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach. Według mediów proponowana zmiana była przygotowana m.in. aby móc odlesić teren pod planowaną fabrykę.

Oficjalne rozpoczęcie budowy fabryki w Jaworznie, zgodnie z zapowiedziami z grudnia 2020 r., zaplanowano na koniec tego roku. Ale odlesienie działki to tylko jeden z problemów. Aby pracy nad całym projektem, obejmujące podpisanie umowy licencyjnej na korzystanie z platformy, na której oparta ma być architektura aut marki IZERA, mogły nabrać rozpędu, musi nastąpić dokapitalizowanie EMP przez Skarb Państwa. Do tej chwili jeszcze to nie nastąpiło.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Promot - Zakłady Metalowe Sp. z o.o.
Radpol S.A.
Craemer GmbH
ARRK Shapers Polska Sp. z o.o.
VEOLIA Water Technologies Sp. z o.o.
DAM-ROB Sp. z o.o. Sp. K.