Manutan
Stokvis Tapes
VIA
Aalberts
Gotec
Certyfikacja bezpieczeństwa informacji wg TISAX® (w skrócie Trusted Information Security Assessment Exchange), opierając się na opracowanych przez ekspertów z branży motoryzacyjnej w ramach grupy roboczej VDA (Verband der Automobilindustrie) standardach i zabezpieczeniach, definiuje wymagania przetwarzania informacji podmiotów z sektora przemysłu motoryzacyjnego w stosunku do procesów i zaangażowanych zasobów.

Ocena zgodna ze standardem branżowym TISAX® potwierdza, czy wrażliwe dane związane z klientem są odpowiednio zabezpieczone oraz umożliwia przedsiębiorstwu nawiązanie oraz utrzymanie współpracy z wiodącymi producentami z sektora motoryzacyjnego.

Proces oceny zgodności ze standardem TISAX® realizują akredytowane podmioty świadczące usługi audytowe. Proces ten może odbywać w formie audytu dokumentacyjnego (w tym weryfikacji samooceny) oraz audytu on-site. Podejście audytowe skoncentrowane jest na ocenie obiektywnych dowodów z uwzględnieniem ryzyk. W stosunku do stwierdzonych niezgodności audytowane podmioty są zobowiązane zaplanować i wdrożyć działania naprawcze.

Zakres standardu TISAX® odzwierciedla zarówno kluczowe wymagania standardów systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001 i bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w chmurze wg ISO 27017, jak też specyficzne wymagania w obszarze bezpieczeństwa informacji ujęte w arkuszu VDA-ISA (Information Security Assessment). Podlega on okresowemu przeglądowi i aktualizacji.

Obowiązującą od kwietnia 2021 roku struktura systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg TISAX® powinna uwzględniać m.in:
 • formalne ustanowienie Polityki bezpieczeństwa informacji;
 • organizację struktur i procesów bezpieczeństwa informacji;
 • zarządzanie aktywami;
 • zarządzanie ryzykiem systemów informatycznych;
 • prowadzenie ocen zgodności technicznej i organizacyjnej;
 • zarządzanie incydentami;
 • zasoby ludzkie;
 • zarządzanie tożsamością użytkowników systemów;
 • zarządzanie dostępem;
 • kryptografię;
 • bezpieczną eksploatację systemów informatycznych
 • nabywanie systemów, zarządzanie wymaganiami i rozwój;
 • relacje z dostawcami;
 • zapewnienie zgodności kontraktowej i regulacyjnej (compliance).
 • Standardy i zabezpieczenia wg bezpieczeństwa wg TISAX® obejmują m.in:
 • stosowanie dwuskładnikowego uwierzytelniania do systemów przetwarzających wrażliwe dane;
 • wdrożenie monitorowania wskaźników KPI w konkretnych procesach bezpieczeństwa (np. zarządzanie zmianą, zarządzanie uprawnieniami);
 • szyfrowanie baz danych;
 • zarządzanie bezpieczeństwem informacji w przypadku stosowania rozwiązań chmurowych;
 • procesy ochrony fizycznej prototypów (maskowanie, procedury dostępu gości do stref bezpieczeństwa, bezpieczny transport itd.).

Na podstawie obecnie przeprowadzonych ocen według TISAX® wśród dostawców motoryzacyjnych można wskazać na typowe problemy związane z jego implementacją.

Model działalności przemysłu motoryzacyjnego oparty jest na realizacji dedykowanych projektów inżynierskich. Firmy w oparciu o model IATF 16949 umiejętnie nadzorują nowe uruchomienia, lecz często pomijają kwestie identyfikacji i zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji w projektach. Brakuje kryteriów oceny i akceptacji ryzyk oraz postępowania z nimi w cyklu życia projektu. Działania te raczej mają charakter nieformalny i ad hoc.

Pełna wersja artykułu jest dostępna w najnowszym wydaniu kwartalnika.
 
automotivesuppliers pl review 55 Pobierz kwartalnik

Archiwalne wydania „AutomotiveSuppliers.pl review” są dostępne bezpłatnie w serwisie AutomotiveSuppliers.pl (dla subskrybentów).
0
Udostępniono
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

KAISER+KRAFT Sp. z o.o.
HQ Plastics
ktl.pl plus Sp. z o.o., Sp.k.
NESDESIGN Sp. z o.o.
Protomatic Sp. z o.o.
VEOLIA Water Technologies Sp. z o.o.