Stokvis Tapes
Takoni
VIA
Galvanopartners
Przedsiębiorca FCA Poland S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Alfa Romeo Tonale, przewód ładowania akumulatora 12 V, dwa przewody masy i dwa złącza HV mogły zostać nieprawidłowo dokręcone, co może doprowadzić do pożaru.

Kampanii naprawczej w Polsce podlega 65 samochodów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów zostaną zaproszeni listownie do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu sprawdzenia mocowań i dokręcenia odpowiedniej nakrętki, a w razie jej braku –wkręcenia nowej.
0
Udostępniono
Siemens
MotoSolutions

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Deltax Programming Sp. z o.o.
ITA Sp. z o. o.  Sp. k.
Bimax Sp. z o.o.
Oerlikon Balzers Coating Poland Sp. z o.o.
1Logistics Żuralski Sp. z o.o.
Mondi Simet Sp. z o.o.