Stokvis Tapes
Manutan
Sandvik
Aalberts
VIA
Gotec
Syndyk URSUS S.A. w upadłości poinformował o ogłoszeniu upadłości spółki-matki - POL-MOT Holding S.A.

"Syndyk URSUS S.A. w upadłości (dalej odpowiednio "Syndyk" lub "URSUS") informuje, że w dniu 5 kwietnia 2022 roku został mu przekazany odpis postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydanego w sprawie o sygn. akt XVIII GU 168/21 o ogłoszeniu upadłości dłużnika POL-MOT Holding S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie - głównego akcjonariusza spółki URSUS oraz wyznaczeniu syndyka w osobie Krzysztofa Gołąba (...)".

Jak informuje "Puls Biznesu", spółkę pogrążyły problemy finansowe spółek zależnych - udzielone przez POL-MOT Holding S.A. poręczenia i zabezpieczenia kredytów przekraczają 110 mln zł. Sam URSUS jest w upadłości od 2021 roku.
0
Udostępniono
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

ITA Sp. z o. o.  Sp. k.
PAKOM Sp. z o.o.
CVGS Sp. z o.o. Sp. k.
Amvian Automotive (Poland) Sp. z o.o.
LINEX Sp. z o.o.
1Logistics Żuralski Sp. z o.o.