Automotive CEE Day 2020
Stokvis Tapes (do 14 lipca 2020)
Georg Utz (do 07 lipca 2020)
Myzer (do 15.05.2021)
Grafe (do 17.12.2020)
VIA (do 31.12.2020)
Solar (do 25 czerwca2021)
Icetech (do 21.10.2020)
Hauck Heat Treatment (do 05.12.2020)
W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 63/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. Zarząd URSUS S.A. w restrukturyzacji przekazuje uzgodnione parametry transakcji dotyczącej sprzedaży na rzecz Trioliet B.V. zorganizowanej części przedsiębiorstwa prowadzonego w Dywizji Emitenta w Opalenicy.

Planowana transakcja sprzedaży ma objąć nieruchomości, załogę, uzgodnione stany magazynowe oraz uzgodniony zakres produkcji w toku. Cena transakcji ma wynieść, w zależności od wartości i wyceny stanów magazynowych i produkcji w toku, około 6 800 000 zł.
 
Płatność ceny ma nastąpić w następujący sposób: 90 proc. ceny zostanie zapłacone w dniu zawarcia transakcji, 5 proc. zostanie zwolnione po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia transakcji i kolejne 5 proc. zostanie zwolnione po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia transakcji (kwota zatrzymana na poczet ewentualnych roszczeń gwarancyjnych).
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

FIUKA Polska Sp. z o.o.
Plasma Point Polska
Trojan Manufacturing (UK) Ltd
SIROPOL Sp. z o. o.
Aplast Krawczyk s.c.
Stjorsen Polska