Georg Utz (do 31 grudnia 2019)
Stokvis Tapes (do 8 styczeń 2020)
MotoSolutions do 27.11
GALWANO PARTNERS do 03.02.2020
VIA (do 31 grudnia 2019 r.)
MTM (do 10. stycznia 2020)
ITA do 31.01.2020
TUV SUD (do 30 listopada 2019 r.)
W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 63/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. Zarząd URSUS S.A. w restrukturyzacji przekazuje uzgodnione parametry transakcji dotyczącej sprzedaży na rzecz Trioliet B.V. zorganizowanej części przedsiębiorstwa prowadzonego w Dywizji Emitenta w Opalenicy.

Planowana transakcja sprzedaży ma objąć nieruchomości, załogę, uzgodnione stany magazynowe oraz uzgodniony zakres produkcji w toku. Cena transakcji ma wynieść, w zależności od wartości i wyceny stanów magazynowych i produkcji w toku, około 6 800 000 zł.
 
Płatność ceny ma nastąpić w następujący sposób: 90 proc. ceny zostanie zapłacone w dniu zawarcia transakcji, 5 proc. zostanie zwolnione po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia transakcji i kolejne 5 proc. zostanie zwolnione po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia transakcji (kwota zatrzymana na poczet ewentualnych roszczeń gwarancyjnych).
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

 Geo Globe Polska Sp z o.o.
GABEC
Takoni Sp. z o.o.
 A. Kayser Automotive Systems Polska Sp. z o.o.
Georg Utz Sp. z o.o.
KNAUF Industries Polska Sp. z o.o.