Stokvis Tapes
Manutan
VIA
Aalberts
Gotec
Sigfox
30 listopada została podpisana umowa o współpracę pomiędzy firmą Wielton S.A. i Politechniką Poznańską, której celem jest wykorzystanie potencjału, doświadczeń i dorobku obu stron w celu kształcenia wysoko wykwalifikowanych kadr i rozwój produktów wspierających transport przyszłości.

Sygnatariuszami porozumienia są Piotr Kuś, Wiceprezes Zarządu Wielton S.A. i prof. Teofil Jesionowski, Rektor Politechniki Poznańskiej.

Zarówno Wielton, jak i Politechnika Poznańska mają świadomość w jak ważnym momencie znajduje się obecnie branża transportowa oraz jak trudne i ambitne cele przed nią stoją. Z tego powodu podpisały porozumienie o współpracy, aby mieć realny wpływ na kształtowanie transportu przyszłości. Strategicznymi filarami właśnie rozpoczętej kooperacji będzie kształcenie kadr na potrzeby aktualnych wyzwań technicznych, w tym studia dualne – nowe rozwiązanie na kierunku logistyka i transport, które pozwala na równoczesne zdobywanie wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego już w trakcie studiów. Kolejnym ważnym punktem będzie wspólne formułowanie oferty praktyk i staży dla studentów i doktorantów, rozwój potencjału kadry, a także realizacja projektów B+R.

- Jestem dumny z rozpoczęcia współpracy z tak renomowanym ośrodkiem akademickim i możliwości wspólnego tworzenia rozwiązań dla transportu przyszłości. Żyjemy w czasach, w których wiedza i kompetencje są niezwykle istotne, szczególnie z punktu widzenia lidera w danej branży. Z know-how i doświadczenia Politechniki Poznańskiej pragniemy korzystać, rozwijając naszą ofertę produktową. Jednocześnie mamy świadomość, jak ważne są wysoko wykwalifikowane kadry z praktyczną wiedzą. Z tego powodu pragniemy wspierać rozwój przyszłych inżynierów już na początku ich kariery zawodowej. Wierzymy też, że łącząc nasze doświadczenie praktyczne i myśl akademicką będziemy wspólnie w stanie wspólnie zaprojektować oraz wdrożyć wiele rozwiązań odpowiadających na potrzeby szybko zmieniającej się i wymagającej branży transportowej - podsumowuje Piotr Kuś, Wiceprezes Zarządu Wielton S.A.

Szczegółowa współpraca pomiędzy firmą Wielton i Politechniką Poznańską ma obejmować stworzenie interdyscyplinarnego zespołu kreującego standardy badań w zakresie chłodnictwa, w tym: wymianę i transfer doświadczeń, wiedzy i wyników działalności naukowej (m.in. wyników badań, obliczeń, doświadczeń eksperymentalnych), współpracę zespołową, wspólną realizację prac dyplomowych – magisterskich i doktorskich, a także wzajemne konsultacje i wspólne publikacje.

- Cieszymy się, że razem z partnerem, firmą Wielton, możemy zaoferować naszym studentom możliwość zdobycia wiedzy nie tylko teoretycznej, ale i praktycznej w ramach działalności na wielu zagranicznych rynkach. Wielton to nie tylko naczepy, ale nowa jakość produktowa. Z tego powodu będziemy mogli wspólnie zrealizować duże projekty w ramach nauki wdrożeniowej. Ponadto, rynek pracy jest obecnie wymagający, a pracodawcy cenią sobie specjalistyczną wiedzę oraz doświadczenie zdobyte w praktyce. Dzięki współpracy z Wieltonem, nasi absolwenci już niebawem będą mogli pochwalić się realnymi osiągnięciami w tym zakresie - zachęca prof. Teofil Jesionowski, Rektor Politechniki Poznańskiej.

Wielton ma świadomość, jak ważne jest kształcenie kadr i wspieranie edukacji młodych ludzi. Firma od kilku lat współpracuje z Politechniką Łódzką i Politechniką Śląską. Lokalnie natomiast, we współpracy ze szkołami średnimi współtworzy specjalizacje kierunkowe oraz profilowane klasy patronackie prowadzone według autorskiego programu kształcenia.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

NESDESIGN Sp. z o.o.
Etyfol
Nifco Poland Sp. z o.o.
Stokvis Tapes Polska Sp. z o.o.
Scanway Sp. z o.o.
ktl.pl plus Sp. z o.o., Sp.k.