Automotive CEE Day 2020
Stokvis Tapes (do 14 lipca 2020)
Georg Utz (do 07 lipca 2020)
Myzer (do 15.05.2021)
VIA (do 31.12.2020)
Icetech (do 21.10.2020)
Hauck Heat Treatment (do 05.12.2020)
Od 1 stycznia 2020 roku o 300 zł brutto wzrosną płace zasadnicze pracowników spółki Yazaki Automotive Product Poland w Mikołowie. W ciągu roku pracownicy nienotujący absencji chorobowych mogą liczyć na kolejne podwyżki stawek.

Taki wzrost wynagrodzeń w firmie wynegocjowała zakładowa „Solidarność”. Porozumienie w tej sprawie podpisane zostało 30 października.

Jak informuje Katarzyna Grabowska, przewodnicząca „Solidarności” w Yazaki, płace wszystkich osób zatrudnionych w firmie od 1 stycznia przyszłego roku będą wyższe o 300 zł brutto. Równocześnie wprowadzone zostaną nowe zasady przeszeregowania. Do tej pory kwartalnie podwyższano stawki zaszeregowania 100 osobom o 50 zł brutto. Obecnie co kwartał stawki 300 pracowników produkcyjnych będą zwiększane o 150 zł brutto. Jednym z najważniejszych warunków otrzymania takiej podwyżki jest brak absencji chorobowej przez 12 miesięcy poprzedzających dzień przeszeregowania. - To oznacza, że właściwie każda osoba zatrudniona w firmie co najmniej raz w roku może mieć stawkę podwyższoną o 150 zł brutto. W praktyce nie każdemu uda się uniknąć absencji chorobowej, ale wtedy z kolei te osoby, które zwolnień nie notują, mogą mieć podwyższane stawki przez dwa, trzy lub nawet cztery kolejne kwartały. Jest to rodzaj nagrody za brak absencji, ale nie w formie premii, tylko właśnie podwyżki stawek zasadniczych - wyjaśnia przewodnicząca. Dodaje, że takie same przeszeregowania jak pracowników produkcyjnych propocjonalnie obejmą także pozostałe grupy zawodowe.

Kolejny zapis porozumienia dotyczy podwyższenia nagrody z okazji Świąt Bożego Narodzenia, która w 2019 i 2020 roku wyniesie 1100 zł na rękę, czyli o 300 zł więcej, niż wynikałoby to z zapisów regulaminu wynagradzania.

Yazaki ma za sobą trudny okres. Ze względu na niskie płace i mniejszą liczbę zamówień w ciągu 2 lat załoga firmy zmniejszyła się o ok. 900 pracowników. Większość osób sama odeszła, część została zwolniona przez pracodawcę. - Mam nadzieję, że to porozumienie poprawi atmosferę w zakładzie i dialog zostanie przywrócony, a pracownicy przestaną obawiać się o swoją przyszłość - dodaje przewodnicząca.

Spółka Yazaki Autmotive Product Poland zajmuje się produkcją samochodowych wiązek elektrycznych. W firmie zatrudnionych jest ok. 1300 osób.

0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Stjorsen Polska
Aplast Krawczyk s.c.
Brökelmann Polska Sp. z o.o.
Härter Technika Wytłaczania Sp. z o.o. Sp.k.
EUROTOM Sp. z o.o.
SHOT BLASTING Sp. z o.o. Sp. k.