Tool-Shop 2019
MotoSolutions do 22.11
VIA (do 31 grudnia 2019 r.)
Georg Utz (do 31 grudnia 2019)
MTM 12 MC od uruchomienia
TUV SUD (do 30 listopada 2019 r.)
ITA do 31.01.2020
GALWANO PARTNERS do 03.02.2020
8 sierpnia 2019 r. do spółki URSUS S.A. w restrukturyzacji wpłynęła rezygnacja Pana Michała Nidzgorskiego z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu URSUS S.A. w restrukturyzacji.

Pan Michał Nidzgorski pozostał w Spółce na stanowisku Dyrektora Handlu Zagranicznego.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 8 sierpnia 2019 r. Rada Nadzorcza Emitenta zadecydowała, iż Zarząd URSUS S.A. w restrukturyzacji bieżącej, wspólnej kadencji od dnia 8 sierpnia 2019 r. będzie działał w trzyosobowym składzie oraz powołała w skład Zarządu bieżącej wspólnej kadencji Pana Jana Wielgusa powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz Pana Pawła Dadej powierzając mu funkcję Członka Zarządu.

Na skutek ww. rezygnacji i podjętych przez Radę Nadzorczą uchwał, skład Zarządu URSUS S.A. w restrukturyzacji od dnia 8 sierpnia 2019 r. jest następujący:
  • Prezes Zarządu - Pan Arkadiusz Miętkiewicz,
  • Wiceprezes Zarządu - Pan Jan Wielgus,
  • Członek Zarządu - Pan Paweł Dadej.
Pan Jan Wielgus posiada wykształcenie wyższe techniczne, ukończył Akademię Rolniczą w Lublinie i uzyskał tytuł magistra inżyniera w zakresie silników spalinowych. Pan Wielgus ukończył kursy dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek oraz posiada kwalifikacje w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.
2017 – obecnie – Wiceprezes Zarządu URSUS BUS S.A.;
2016 - 2019 – Doradca Prezesa Zarządu URSUS S.A. ds. Innowacji i Rozwoju;
2009 - 2016 – Członek Zarządu, Dyrektor Rozwoju URSUS S.A.;
2007 - 2008 – Dyrektor Rozwoju POL-MOT Warfama S.A.;
2002 - 2007 – Wiceprezes Zarządu do spraw Technicznych w Intrall-Polska w Lublinie;
1990 - 2001 – Dyrektor Montażu Samochodów i Ośrodka Badawczo-Rozwojowego w Daewoo Motor Polska w Lublinie;
1980 - 1990 – Kierownik Działu w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie;
1974 - 1980 – Specjalista Obsługi Samochodów Fiat 125p i 126p w Czechosłowacji;
1961 - 1974 – Inspektor obsługi technicznej w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie.

Pan Paweł Dadej to menadżer z 25-letnim doświadczeniem w zarządzaniu, sprzedaży i rozwoju firm z branży motoryzacyjnej. Posiada doświadczenie menadżerskie w pracy dla polskich firm i korporacji międzynarodowych. Posiada wykształcenie wyższe techniczne, ukończył Politechnikę Lubelską – Wydział Zarządzania. Dodatkowo posiada tytuł MBA.
2018 – 2019 – Prezes Zarządu / Dyrektor Zarządzający URSUS BUS S.A.;
2016 - 2018 – Regionalny Dyrektor Sprzedaży Samochodów Ciężarowych IVECO;
2011 - 2015 – Dyrektor Sprzedaży Carrara – Ford Dealer;
2003 - 2010 – Dyrektor Oddziału Scania Lublin;
2000 - 2003 – Prezes Zarządu / Dyrektor Zarządzający Autoniss Sp. z o.o. – Nissan Dealer;
1999 - 2000 – Dyrektor Zarządzający ASD Toyota Lublin;
1995 - 1999 – Kierownik Sprzedaży Żagiel Sp. z o.o. – Skoda Dealer;
1995 - 1995 – Sprzedawca Samochodów Carrara – Dealer Renault;m.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Härter Technika Wytłaczania Sp. z o.o. Sp.k.
Wirthwein Polska Sp. z o.o.
 bekuplast S.A.
ZEM Sp. z o.o.
IceTech Polska Sp. z o. o.
Paks'D Sp. z o.o.