Georg Utz (do 31 grudnia 2019)
Stokvis Tapes (do 8 styczeń 2020)
GALWANO PARTNERS do 03.02.2020
VIA (do 31 grudnia 2019 r.)
MTM (do 10. stycznia 2020)
ITA do 31.01.2020
Hauck Heat Treatment (do 05.12.2020)
8 sierpnia 2019 r. do spółki URSUS S.A. w restrukturyzacji wpłynęła rezygnacja Pana Michała Nidzgorskiego z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu URSUS S.A. w restrukturyzacji.

Pan Michał Nidzgorski pozostał w Spółce na stanowisku Dyrektora Handlu Zagranicznego.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 8 sierpnia 2019 r. Rada Nadzorcza Emitenta zadecydowała, iż Zarząd URSUS S.A. w restrukturyzacji bieżącej, wspólnej kadencji od dnia 8 sierpnia 2019 r. będzie działał w trzyosobowym składzie oraz powołała w skład Zarządu bieżącej wspólnej kadencji Pana Jana Wielgusa powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz Pana Pawła Dadej powierzając mu funkcję Członka Zarządu.

Na skutek ww. rezygnacji i podjętych przez Radę Nadzorczą uchwał, skład Zarządu URSUS S.A. w restrukturyzacji od dnia 8 sierpnia 2019 r. jest następujący:
  • Prezes Zarządu - Pan Arkadiusz Miętkiewicz,
  • Wiceprezes Zarządu - Pan Jan Wielgus,
  • Członek Zarządu - Pan Paweł Dadej.
Pan Jan Wielgus posiada wykształcenie wyższe techniczne, ukończył Akademię Rolniczą w Lublinie i uzyskał tytuł magistra inżyniera w zakresie silników spalinowych. Pan Wielgus ukończył kursy dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek oraz posiada kwalifikacje w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.
2017 – obecnie – Wiceprezes Zarządu URSUS BUS S.A.;
2016 - 2019 – Doradca Prezesa Zarządu URSUS S.A. ds. Innowacji i Rozwoju;
2009 - 2016 – Członek Zarządu, Dyrektor Rozwoju URSUS S.A.;
2007 - 2008 – Dyrektor Rozwoju POL-MOT Warfama S.A.;
2002 - 2007 – Wiceprezes Zarządu do spraw Technicznych w Intrall-Polska w Lublinie;
1990 - 2001 – Dyrektor Montażu Samochodów i Ośrodka Badawczo-Rozwojowego w Daewoo Motor Polska w Lublinie;
1980 - 1990 – Kierownik Działu w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie;
1974 - 1980 – Specjalista Obsługi Samochodów Fiat 125p i 126p w Czechosłowacji;
1961 - 1974 – Inspektor obsługi technicznej w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie.

Pan Paweł Dadej to menadżer z 25-letnim doświadczeniem w zarządzaniu, sprzedaży i rozwoju firm z branży motoryzacyjnej. Posiada doświadczenie menadżerskie w pracy dla polskich firm i korporacji międzynarodowych. Posiada wykształcenie wyższe techniczne, ukończył Politechnikę Lubelską – Wydział Zarządzania. Dodatkowo posiada tytuł MBA.
2018 – 2019 – Prezes Zarządu / Dyrektor Zarządzający URSUS BUS S.A.;
2016 - 2018 – Regionalny Dyrektor Sprzedaży Samochodów Ciężarowych IVECO;
2011 - 2015 – Dyrektor Sprzedaży Carrara – Ford Dealer;
2003 - 2010 – Dyrektor Oddziału Scania Lublin;
2000 - 2003 – Prezes Zarządu / Dyrektor Zarządzający Autoniss Sp. z o.o. – Nissan Dealer;
1999 - 2000 – Dyrektor Zarządzający ASD Toyota Lublin;
1995 - 1999 – Kierownik Sprzedaży Żagiel Sp. z o.o. – Skoda Dealer;
1995 - 1995 – Sprzedawca Samochodów Carrara – Dealer Renault;m.
0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Essentra Sp. z o. o.
Metalsprzęt.pl
Wirthwein Polska Sp. z o.o.
P.P.H.U. Rego Sp. z o.o.
GABEC
Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe EUROTOM Sp. z o.o.