Automotive CEE Day 2020
Stokvis Tapes (do 14 lipca 2020)
Georg Utz (do 07 lipca 2020)
Myzer (do 15.05.2021)
VIA (do 31.12.2020)
Icetech (do 21.10.2020)
Hauck Heat Treatment (do 05.12.2020)
W trudnej, drugiej połowie roku, Grupa Audi ustabilizowała swoje dostawy i odnotowała dobre wyniki finansowe za trzeci kwartał. Skorygowane o skutki dekonsolidacji importerów wielomarkowych przychody, były wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Zysk operacyjny odzwierciedla spadek dostaw i utrzymujące się wysokie nakłady początkowe na inwestycje związane z przyszłością przedsiębiorstwa. Siłę Grupy Audi nadal stanowi generowanie środków pieniężnych: przepływy pieniężne netto w wysokości 3,3 mld euro potwierdzają najwyższą wypłacalność przedsiębiorstwa. W perspektywie całego roku, Grupa Audi przewiduje obecnie niewielki wzrost dostaw w porównaniu z rokiem 2018 i potwierdza swoje prognozy dotyczące kluczowych wskaźników finansowych.

- Rok 2019 jest dla przemysłu motoryzacyjnego rokiem sprawdzenia się. Pomimo tego, nasze sprawozdania finansowe za trzeci kwartał pokazują, że Grupa Audi jest odporna na zawirowania, nawet gdy trzeba iść pod wiatr - mówi Alexander Seitz, członek zarządu AUDI AG ds. finansowych i prawnych. - Naszym celem jest pewne kierowanie Grupą Audi w obliczu aktualnych wyzwań, przy jednoczesnym wyznaczeniu właściwego kierunku dla jej długoterminowej konkurencyjności -.

Od stycznia do końca września tego roku koncern z Ingolstadt dostarczył do rąk klientów 1 357 102 samochody marki Audi (2018: 1 407 672). Podczas gdy na dostawy w pierwszej połowie roku negatywny wpływ nadal miały efekty przejścia na cykl testowy WLTP oraz wiele zmian modelowych, w trzecim kwartale marka Audi zmniejszyła skumulowany spadek sprzedaży do 3,6 procent. W rezultacie, cztery pierścienie zdołały zwiększyć swój udział w rynku, który od początku roku do końca września skurczył się o 5 procent. W Europie, po drugim etapie zmian na nowy proces testowy WLTP, prawie wszystkie warianty modelowe zostały homologowane i są dostępne w konfiguratorze. Również w skali międzynarodowej marka z czterema pierścieniami w logo oczekuje pozytywnych rezultatów swej inicjatywy modelowej. Dla przykładu w Stanach Zjednoczonych z sukcesem zakończyło się już wprowadzanie na rynek nowego Audi Q3. W Chinach natomiast, w pełni elektryczne Audi e-tron oraz model Q8 zostaną wprowadzone na rynek w czwartym kwartale tego roku.

Przez pierwszych dziewięć miesięcy tego roku Grupa Audi osiągnęła przychody w wysokości 41 mld 332 mln euro (2018: 44 mld 257 mln euro). Spadek ten odzwierciedla zmianę w konsolidacji struktur Grupy Audi. Podczas gdy przychody i dochody importerów wielomarkowych były do końca 2018 r. księgowane na poziomie Grupy Audi, począwszy od roku 2019 są one prezentowane w sprawozdaniach finansowych Grupy Volkswagen. Po uwzględnieniu tych efektów, przychody Grupy Audi w pierwszych trzech kwartałach tego roku było nieco wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Inicjatywa modelowa marki Audi zaowocowała udoskonaloną gamą produktów. Dzięki sukcesowi rynkowemu modeli klasy wyższej, takich jak Q8, A6 Avant i w pełni elektryczne Audi e-tron, sama marka Audi zwiększyła swe przychody o 5,8 procent.

Po pierwszych trzech kwartałach tego roku Grupa Audi odnotowała zysk operacyjny w wysokości 3 mld 239 mln euro (2018: 2 mld 871 mln euro). Przypomnijmy, że w związku z grzywną w wysokości 800 mln euro nałożoną przez prokuraturę Monachium II, zysk operacyjny w roku ubiegłym został pomniejszony o specjalne pozycje. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2019 r. niekorzystny wpływ na wyniki operacyjne Grupy Audi miała przede wszystkim mniejsza liczba dostarczonych klientom samochodów i wynikające z tego niższe wykorzystanie mocy produkcyjnych. Wyższe wydatki na przyszłe technologie miały początkowo również negatywny wpływ na dochód koncernu. Wyższe koszty osobowe zostały częściowo skompensowane niższymi kosztami sprzedaży. Dodatkowe pozytywne impulsy dla kluczowych wskaźników finansowych pochodziły z Planu Transformacji Audi. Tylko od początku stycznia do końca września tego roku koncern wdrożył wiele środków, które poprawią jego wyniki operacyjne o ponad 1,3 miliarda euro w ciągu całego roku. Od czasu rozpoczęcia programu w roku 2018, Plan Transformacji Audi uwolnił już ponad 3,3 mld euro.

Rentowność operacyjna ze sprzedaży po pierwszych trzech kwartałach wyniosła 7,8 procent (2018: 6,5 procent). Pozytywny wpływ na ten wskaźnik miały obniżające przychody skutki dekonsolidacji struktur importerów wielomarkowych.

Zysk Grupy Audi przed opodatkowaniem wzrósł do 3 mld 668 mln euro (2018: 3 mld 458 mln euro). Liczba ta obejmuje przychód finansowy w wysokości 429 mln euro, który głównie z powodu zastosowania innej metody wyliczenia jest niższy niż w pierwszych dziewięciu miesiącach roku ubiegłego (2018: 586 mln euro).

Odnotowując przepływy pieniężne netto w wysokości 3 mld 271 mln euro (2018: 3 mld 116 mln euro), Grupa Audi po raz kolejny potwierdziła swoją mocną pozycję finansową. Negatywny jednorazowy efekt dekonsolidacji importerów wielomarkowych, został z nadwyżką zrównoważony poprzez większą dyscyplinę i koncentrację na wydatkach oraz inwestycjach.

Pomimo trudnego otoczenia rynkowego, w trzecim kwartale br. Grupa Audi jeszcze bardziej ustabilizowała swoje wyniki. Od lipca do września cztery pierścienie dostarczyły do rąk klientów 450 922 pojazdy - prawie tyle samo, co w analogicznym kwartale ubiegłego roku (2018: 458 439). Po uwzględnieniu skutków dekonsolidacji importerów wielomarkowych, przychody w trzecim kwartale w wysokości 12 mld 571 mln euro, były wyższe niż w roku ubiegłym (2018: 13 mld 074 mln euro). Grupa Audi w trzecim kwartale tego roku osiągnęła zysk operacyjny w wysokości 938 milionów euro i operacyjny zwrot ze sprzedaży na poziomie 7,5 procent (2018: 110 mln euro i 0,8 procent). Na dane z poprzedniego roku znacząco wpłynęła grzywna w wysokości 800 mln euro, nałożona przez prokuraturę Monachium II.

Grupa Audi z ufnością spogląda w trudny, czwarty kwartał tego roku. - Rok 2019 nie będzie rokiem rekordowym, ale Grupa Audi ma mocną pozycję - mówi Alexander Seitz. - Pokonaliśmy już niektóre krytyczne przeszkody, takie jak przejście do drugiego etapu WLTP. W czwartym kwartale będziemy kontynuować wdrażanie naszej inicjatywy modelowej. Kolejny etap planu transformacji Audi zapewni dalszy impuls dla krótko-, średnio- i długoterminowej rentowności. Aby Audi mogło finansowo przygotować się do przekształcenia się w dostawcę zrównoważonej mobilności premium, musimy dodatkowo konsekwentnie działać na rzecz zwiększenia elastyczności naszych zakładów i naszych pracowników -. Firma, jeszcze przed końcem tego roku ma zamiar osiągnąć porozumienie w sprawie Audi.Zukunft. Biorąc pod uwagę przyszły portfel produktów, długoterminowe planowanie ilościowe i wynikający z tego przydział modeli samochodów do zakładów, nacisk zostanie położony na zapewnienie długoterminowej konkurencyjności Grupy Audi. Obejmuje to dostosowanie zdolności strategicznych zakładów i przegląd struktur zatrudnienia zgodnie z trendami demograficznymi.

Wobec słabszego wzrostu wolumenu w pierwszej połowie roku, Grupa Audi przewiduje niewielki wzrost dostaw w całym roku. W swoim raporcie rocznym za rok 2018, Grupa Audi spodziewała się umiarkowanego wzrostu dostaw. Dziś koncern potwierdza swoje prognozy dotyczące kluczowych wskaźników finansowych przychodów, rentowności operacyjnej ze sprzedaży i przepływów pieniężnych netto. Oczekuje również niewielkiego wzrostu przychodów, operacyjnego zwrotu ze sprzedaży w przedziale między 7,0 a 8,5 procent oraz przepływów pieniężnych netto między 2,5 a 3,0 mld euro.

0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

KLGS Sp. z o.o.
Georg Utz Sp. z o.o.
Stjorsen Polska
Härter Technika Wytłaczania Sp. z o.o. Sp.k.
ecocolor sp. z o.o.  KTL-kataforeza
Müller - Die lila Logistik Polska Sp. z o.o.