Stokvis Tapes
VIA
Endego
Nissan Motor Co., Ltd po kilku miesiącach konstruktywnych rozmów z Grupą Renault ogłosił, że osiągnięto ważny kamień milowy w dyskusji na temat określenia przyszłych zasad współpracy. Podlegają one zatwierdzeniu przez radę dyrektorów Nissana.

Ambicją koncernu jest wzmocnienie więzi w ramach Aliansu oraz maksymalizacja wartości tworzonej dla wszystkich interesariuszy. Zmiany zostaną wprowadzone w trzech etapach:
 • Zacieśniania współpracy poprzez realizację projektów operacyjnych tworzących dużą wartość
  • Etap ten będzie obejmował kluczowe projekty w Ameryce Łacińskiej, Indiach i Europie. Zostaną wdrożone w trzech wymiarach: rynkowym, produktowym oraz technologicznym.
 • Poprawy zwinności strategicznej dzięki nowym inicjatywom, do których partnerzy mogą dołączyć
  • Nissan zamierza zainwestować w Ampere, podmiot typu pure player w dziedzinie samochodów elektrycznych i oprogramowania założony przez Grupę Renault, i stać się jego strategicznym udziałowcem.
 • Wyważonej struktury zarządzania i wzajemnych powiązań kapitałowych celem zwiększenia efektywności operacyjnej
  • Nissan i Grupa Renault utrzymałyby 15% wzajemnie posiadanych udziałów, które objęte są zakazem zbywania oraz do których zastosowanie ma klauzula zawieszająca. Obie spółki mogłyby swobodnie wykonywać prawa głosu związane z ich bezpośrednim 15-procentowym udziałem w spółce i utrzymałyby 15-procentową kapitalizację.
  • Grupa Renault przeniosłaby 28,4% udziałów Nissana do francuskiego funduszu powierniczego, w ramach którego prawo do głosowania byłoby „zneutralizowane” w przypadku większości decyzji, ale wszystkie prawa ekonomiczne (wpływy z dywidend i sprzedaży udziałów) nadal w całości przypadałyby Renault aż do chwili zbycia udziałów.
  • Grupa Renault poleciłaby powiernikowi zbycie powierzonych udziałów Nissana, jeżeli byłoby to zasadne z komercyjnego punktu widzenia, w ramach skoordynowanego i uporządkowanego procesu, ale nie miałaby obowiązku zbycia udziałów w określonym z góry czasie.
  • AOB zachowałoby rolę forum koordynacyjnego.
 
Umowy są na etapie finalizacji, a transakcja podlega zatwierdzeniu przez rady dyrektorów Renault i Nissana. Członkowie Aliansu planują ogłosić zmiany natychmiast po uzyskaniu zgody obu rad.
0
Udostępniono
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Craemer GmbH
Galwanizer Sp. z o.o.
ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o
MWM Business Solutions Sp. z o.o.
LINEX Sp. z o.o.
HQ Plastics