Manutan
Stokvis Tapes
Sandvik
Aalberts
VIA
Gotec
Firma Volvo Cars podpisała umowę ze swoją spółką dominującą Geely Holding w sprawie nabycia jej udziałów w spółkach joint venture w Chinach, w celu przejęcia pełnej własności samochodowych zakładów produkcyjnych i działalności sprzedażowej w tym kraju.

Nabycie dodatkowych 50 proc. udziałów w spółkach Daqing Volvo Car Manufacturing Co., Ltd oraz Shanghai Volvo Car Research and Development Co., Ltd jeszcze bardziej wzmocni pozycję Volvo Cars w Chinach, które są największym rynkiem firmy, i podkreśli jej obecność w jednym z najszybciej rozwijających się regionów na świecie.

Mimo że obie spółki joint venture są już w pełni uwzględnione w sprawozdaniach finansowych Volvo Car Group, udział Volvo Cars w ich dochodzie netto i kapitale własnym wzrośnie po sfinalizowaniu transakcji.

- Dzięki zawartej umowie Volvo Cars stanie się pierwszym dużym producentem samochodów niepochodzącym z Chin, który sprawuje pełną kontrolę nad swoją działalnością w tym kraju - powiedział Håkan Samuelsson, dyrektor generalny Volvo Cars. - Grupa Geely Holding i Volvo Cars nieustannie dokonują oceny najlepszego modelu współpracy i struktury działalności w ramach rozszerzonej Grupy. W wyniku tych dwóch transakcji powstanie bardziej przejrzysta struktura własnościowa zarówno w ramach Volvo Cars, jak i Geely Holding - dodał Daniel Donghui Li, dyrektor generalny Geely Holding.

Działalność Volvo Cars w Chinach w ostatnich latach rozwijała się znacznie szybciej niż na innych rynkach, w związku z czym firma będzie nadal inwestować w tym kraju, aby utrzymać tak znaczący wzrost. Po sfinalizowaniu transakcji Volvo Cars stanie się pełnoprawnym właścicielem swoich zakładów produkcyjnych w Chengdu i Daqing, krajowej spółki sprzedażowej w Chinach oraz ośrodka badawczo-rozwojowego w Szanghaju.

Transakcje zostaną zrealizowane w dwóch etapach, począwszy od 2022 roku, kiedy to zniesiony zostanie wymóg utworzenia spółki joint venture dla produkcji samochodów w Chinach, a ich formalne zakończenie planowane jest na rok 2023. Transakcje oczekują obecnie na zatwierdzenie przez organy regulacyjne. Ich realizacja nie będzie jednak miała bezpośredniego wpływu na pracowników i partnerów w poszczególnych przedsiębiorstwach. Szczegóły finansowe nie zostaną ujawnione. W ostatnich latach Volvo Cars odnotowała znaczący wzrost na rynku chińskim. W 2020 roku firma sprzedała w Chinach 166 617 samochodów, co oznacza wzrost o 7,5 proc. w porównaniu z rokiem 2019 i ustanowiła ósmy z rzędu rekord sprzedaży na tym rynku. W pierwszym półroczu 2021 r. sprzedaż wzrosła o 44,9 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2020 r. oraz o 40,1 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r.
0
Udostępniono
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

ELTEK Poland Sp. z o.o.
Mabuchi Motor Poland Sp. z o.o.
HMT HELDENER METALLTECHNIK POLSKA Sp. o.o. & CO Sp. komandytowa
BeGC Polska Sp. z o.o.
SurTec Polska Sp.z o.o.
MTM Mycie Przemysłowe Sp. z o.o.