Stokvis Tapes (do 14 lipca 2020)
Myzer (do 15.05.2021)
Grafe (do 17.12.2020)
VIA (do 31.12.2020)
Solar (do 25 czerwca2021)
Icetech (do 21.10.2020)
Hauck Heat Treatment (do 05.12.2020)
Globalna sprzedaż detaliczna w trzecim kwartale wzrosła o 7,7 procent do 166 878 samochodów. Przychody netto wzrosły o 14,2 proc. w porównaniu do trzeciego kwartału 2018 roku.

Zysk operacyjny w wysokości 3 492 mln szwedzkich koron, co stanowi wzrost o 90 procent w porównaniu do trzeciego kwartału 2018 roku. Zysk netto w wysokości 2 376 mln szwedzkich koron, co stanowi wzrost o 108,8 proc. w porównaniu do III kwartału 2018 r.

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej i inwestycyjnej w wysokości 1 976 mln szwedzkich koron, w porównaniu do -6 631 mln szwedzkich koron w trzecim kwartale 2018 r.

Marża EBIT 5,4 proc. w porównaniu do 3,2 procent w trzecim kwartale 2018 r.

- W trzecim kwartale Volvo Cars rozwijało się szybciej niż przemysł w Europie, Chinach i Stanach Zjednoczonych. Wzrost sprzedaży jednostkowej, przychodów i zysków był spowodowany silnym popytem na naszą ofertę SUV-ów, a także efektywnością kosztową. Koncentracja na zrównoważonej produkcji oraz dążenie do zmniejszenia całkowitego śladu węglowego naszych samochodów o 40 proc. do 2025 r. zapewnią długoterminowy zrównoważony biznes, który jest podstawą Volvo Cars, naszych konsumentów i środowiska - mówi CEO Håkan Samuelsson.

Perspektywy na 2019 r.:

  • Volvo Cars spodziewa się dalszego wzrostu sprzedaży i przychodów,
  • Volvo Cars oczekuje, że warunki rynkowe będą wywierać ciągłą presję na marże,
  • Volvo Cars oczekuje, że wzrost wolumenu i zainicjowane działania kosztowe wzmocnią zysk w drugiej połowie roku w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Po intensywnym okresie inwestycji w globalny zasięg i nowe technologie Volvo Cars spodziewa się nieco niższego poziomu nakładów inwestycyjnych.

 

0
Udostępniono

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

SHOT BLASTING Sp. z o.o.
Galwanizer Sp. z o.o.
ELTEK Poland Sp. z o.o.
SHOT BLASTING Sp. z o.o. Sp. k.
Holzverpackung Hüfingen Sp. z o.o.
Plasma Point Polska