VIA
Adient, wiodący dostawca systemów siedzeń dla przemysłu motoryzacyjnego, uzyskał certyfikat "Top Employer 2023" dla regionu EMEA. W procesie oceny wzięło udział 25 zakładów Adient, w tym lokalizacje w Czechach, na Węgrzech, w Macedonii Północnej, Rumunii, Serbii i Polsce.

Wszystkie zakłady zostały ocenio-ne przez renomowany Instytut Top Employer w sześciu obszarach, zawierających 20 kluczowych zagadnień z dziedziny HR, na przykład: środowisko pracy, well-being, Employer Branding, przywództwo oraz etyka.

Nebahat Gueler, Vice President HR Adient EMEA powiedziała "Certyfikat Top Employers jest wyrazem uznania dla zaangażowania Adient w integracyjną i pozy-tywną kulturę pracy, którą chcemy stale rozwijać i podtrzymywać. Jest to szcze-gólne wyzwanie, biorąc pod uwagę dynamiczne otoczenie rynkowe sektora moto-ryzacyjnego, w którym nieustannie mamy do czynienia z zewnętrznymi trudno-ściami i zmianami. Certyfikacja jest potwierdzeniem naszych starań, a jednocze-śnie motywacją do osiągnięcia celu, jakim jest bycie najlepszym pracodawcą.

Dla polskich zakładów produkcyjnych w Siemianowicach Śląskich, Świebodzinie, Skarbimierzu oraz w Żorach certyfikat Top Employer został przyznany już drugi rok z rzędu, co potwierdza codzienne starania i zaangażowanie w kreowanie kom-fortowych i bezpiecznych warunków pracy. Do grona najlepszych w tym roku dołączył również zakład w Bieruniu.

Adient (NYSE: ADNT) jest światowym liderem w dziedzinie siedzeń samochodowych. Zatrudniając ponad 70 000 pracowników w 30 krajach, Adient prowadzi ponad 200 zakładów produkcyjnych / montażowych na całym świe-cie. Produkujemy i dostarczamy fotele samochodowe dla wszystkich głównych producentów OEM. Od kompletnych systemów siedzeń po pojedyncze elementy piankowe, wykończeniowe i metalowe - nasza wiedza obejmuje każdy etap procesu produkcji siedzeń samochodowych.
0
Udostępniono
baza dostawcow
Automotivr CEE Day

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Trucksystems.pl Sp. z o.o.
Gergonne Polska  Sp. z o.o.
QualityHUB24
ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o
Craemer GmbH
1Logistics Żuralski Sp. z o.o.