Stokvis Tapes
Manutan
VIA
Aalberts
Gotec
Łączenie kompetencji dla inteligentnej produkcji i logistyki: Audi, Uniwersytet Techniczny w Monachium oraz Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO (pol. Instytut Frauenhofera ds. Inżynierii Przemysłowej i Organizacji – IAO) podjęły ścisłą współpracę na polu digitalizacji produkcji.

Miejscem wspólnych działań i prowadzenia projektu będzie campus edukacyjny Fundacji Dietera Schwarza w Heilbronn. Celem „Inicjatywy Motoryzacyjnej 2025”, której patronuje Audi, jest stworzenie wiodącej globalnie sieci kompetencji w zakresie cyfrowej transformacji fabryk oraz innowacji. Zakład Audi w Neckarsulm będzie odgrywał w projekcie kluczową rolę, jako fabryka pilotażowa i prawdziwe laboratorium cyfrowej transformacji. Odpowiednie rozwiązania IT i pomysły dostarczą partnerzy technologiczni: Amazon Web Services (AWS), SAP, Capgemini oraz spółka joint venture XL2, której Audi jest partnerem-założycielem.

Audi stosuje już inteligentne rozwiązania cyfrowe w swoich zakładach produkcyjnych na całym świecie. Aby dalej, systematycznie podążać tą drogą, cztery pierścienie, wraz z partnerami ze świata nauki i z branży IT, uruchamiają w Heilbronn „Inicjatywę Motoryzacyjną 2025” (AI25). AI25 dąży do opracowania cyfrowych rozwiązań dla fabryki przyszłości i wdrożenia ich w ciągu najbliższych pięciu lat w produkcji pojazdów i logistyce produkcji, przy czym nadrzędnym celem projektu jest uczynienie tych kluczowych elementów procesu produkcyjnego jeszcze bardziej wydajnymi i elastycznymi. Jako fabryka pilotażowa, zakład Audi w Neckarsulm stanie się prawdziwym laboratorium cyfrowej transformacji i tym samym odegra kluczową rolę w tej inicjatywie. Tam testowane i rozwijane będą cyfrowe rozwiązania z zakresu produkcji pojazdów i łańcucha dostaw, które będą mogły w przyszłości być wykorzystane w produkcji seryjnej. Szczególnie korzystne będzie przy tym doświadczenie zakładu w zakresie produkcji zarówno małoseryjnej, jak i wielkoseryjnej.

„W zakładzie w Neckarsulm posiadamy już bogate doświadczenie w zakresie produkcji pojazdów, logistyki i informatyzacji produkcji. W ramach transformacji będziemy dalej, w sposób ukierunkowany rozwijać te kompetencje. Wraz z zespołem ekspertów Audi i partnerami z Inicjatywy Motoryzacyjnej 2025, zmieniamy zakład w kierunku wiodącej w Grupie Volkswagen cyfrowej fabryki i logistyki” - powiedział Peter Kössler, członek zarządu AUDI AG ds. produkcji i logistyki.

Będąc częścią kampusu edukacyjnego w Heilbronn oraz Sieci Innowacji i IT regionu Heilbronn-Frankonia, inicjatywa ta pomoże w rozwoju takich rozwiązań przyszłości jak wykorzystanie sztucznej inteligencji czy intuicyjnej interakcji człowiek-maszyna. XL2, spółka joint venture z siedzibą w Heilbronn, założona w ubiegłym roku przez Audi i Capgemini, będzie odgrywać ważną rolę we wprowadzaniu innowacji informatycznych do zakładów Audi na całym świecie. Przy wsparciu naukowym Fraunhofer IAO i Uniwersytetu Technicznego w Monachium, XL2 będzie współpracować z ekspertami IT z Capgemini, SAP i AWS w celu opracowywania rozwiązań informatycznych wymaganych w inteligentnej i osieciowanej fabryce.

Zakłady Audi częścią chmury przemysłowej Grupy Volkswagen

Podstawą, na której może być rozwijana współpraca tych podmiotów, jest Cyfrowa Platforma Produkcyjna (ang. Digital Production Platform - DPP), na której gromadzone są dane każdej maszyny, urządzenia i systemu z każdego zakładu w Grupie Volkswagen. Zakłady te stają się w ten sposób częścią chmury przemysłowej, która w przyszłości obejmie również łańcuch dostaw Grupy oraz jej partnerów. Dwa pierwsze zakłady Audi - Neckarsulm i Ingolstadt -zostały już włączone do DPP. Pozostałe znajdą się na niej jeszcze w tym roku. W ramach współpracy, firmy będą wykorzystywać technologię dostarczoną przez AWS w zakresie Internetu Rzeczy (eng. Internet of Things - IoT), uczenia maszynowego i usług obliczeniowych, które zostaną opracowane specjalnie dla środowiska produkcyjnego i dostosowane do wymagań branży motoryzacyjnej.

Podstawą dla kolejnej generacji cyfrowych procesów produkcyjnych będzie platforma SAP S/4HANA. Na niej firmy będą wspólnie pracować nad rozwiązaniami przeznaczonymi dla produkcji modułowej i interoperacyjnej logistyki pojazdów. W ramach iterdyscyplinarnej współpracy naukowców, przemysłu i IT, firmy w obszarach uczenia maszynowego, automatyzacji procesów robotycznych (RPA) i inteligencji procesów biznesowych, które są holistycznie dopasowane do przyszłych potrzeb w zakresie automatyzacji i cyfryzacji przemysłu motoryzacyjnego, będą korzystać z aplikacji SAP Industry Cloud stworzonej wyłącznie na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego.

Holistyczne spojrzenie na transformację cyfrową

„Inicjatywa Motoryzacyjna 2025 to pionierska, interdyscyplinarna sieć łączącą środowiska akademickie, badawcze, firmy informatyczne i producentów samochodów. Inicjatywa wykorzystuje solidne podstawy naukowe, aby napędzać cyfrową transformację produkcji samochodowej w ogólnym kontekście technologii, organizacji, a zwłaszcza kształcenia ustawicznego” - wyjaśnia profesor Helmut Krcmar z Uniwersytetu Technicznego w Monachium.

„AI25 charakteryzuje się kompleksowym spojrzeniem na transformację cyfrową, ale też silnymi związkami ze światem rzeczywistym. Badamy zarówno strategiczne tematy, jak i konkretne przypadki użycia, które przyspieszają transformację cyfrową i generują nowe innowacyjne pomysły” - dodał Frank Loydl, Chief Information Officer (CIO) w AUDI AG.

Oczekuje się, że inicjatywa ta stanie się również generatorem pomysłów i motorem cyfrowej transformacji produkcji i logistyki w całej Grupie Volkswagen. Zdobyta wiedza zostanie wykorzystana do pomocy w kształtowaniu konfiguracji rozwiązań informatycznych w zakładach motoryzacyjnych i ich rozbudowie w sposób zrównoważony w Audi. Inne cele obejmują określenie ogólnie obowiązujących standardów transformacji oraz wdrożenie konkretnych przypadków użycia we wszystkich zakładach Grupy na całym świecie za pośrednictwem chmury przemysłowej.
0
Udostępniono
baza dostawcow

Najnowsze wpisy w bazie dostawców

Wirthwein Polska Sp. z o.o.
Plastoplan Polska Sp. z o.o.
Trucksystems.pl Sp. z o.o.
Promot - Zakłady Metalowe Sp. z o.o.
MM Systemy Sp. z o.o.
TQM TRAINING & CONSULTING POLSKA Sp. z o.o.